Recenzent je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči recensens, što u prevodu znači – ocenjivač, odnosno – kritičar. Recenzent je osoba koja na osnovu svoje napisane recenzije daje mišljenje…

Relevantno predstavlja pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči relevans, što u prevodu znači – značajan, važan, istaknut, bitan. Suprotan ovom pojmu je pridev – irelevantan. Relevantnost, kao glagol označava…

Reprezent je termin latinskog porekla, na latinskom jeziku – repraesentas, a prevodi se kao: predstavnik, zastupnik, zamenik i slično. Ova značenja su uglavnom vezana za predstavnika neke pokrajine ili grada;…

Relativno je prilog latinskog porekla, nastao od latinske reči relative, što u prevodu znači – srazmerno, odnosno; u odnosu na druge mogućnosti ili pojave i slično. Suprotan ovom pojmu je…

Romb je pojam koji potiče iz grčkog jezika i najjednostavnije se prevodi kao – iskošeni kvadrat. Termin romba je zastupljen u geometriji i predstavlja četvorougao koji pripada vrsti paralelograma. Romb…

Rezime je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči résumé, što u prevodu ima više značenja, u koja spadaju – sažetak, zbir, sažeto ponavljanje glavnog sadržaja, zaključak, kratak pregled, izvod…

Rotor levo. Stator desno. Foto: Zureks. CC BY-SA 3.0. Rotor (rotor, engl. / rotare, lat.) podrazumeva deo određene mašine koji vrši radnju rotiranja. Ovaj pojam je zastupljen u tehnici i elektrotehnici.…

Foto: Prof.lumacorno. Rahat Lokum (ili ratluk, srb.) je pojam turskog porekla, nastao od dve istoimene turske reči (rahat i lokum) i u bukvalnom smislu se prevodi kao – „zadovoljstvo za grlo“.…

Rapsodija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči rapsodia i označava pesmu koju peva rapsod. U Grčkoj se pod raspodom smatrao putujući narodni pevač. Ovaj termin je bio u…

Rezidencija (residentia, lat.) predstavlja svojevrsno sedište ili prebivalište. Ova reč, po etimoligiji potiče od latinskog prefiksa re, što znači – ponovo i reči sedere, što znači – sedeti, odnosno od…