Prozaično

Prozaično predstavlja pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči prosaicus, a označava sledeće: nevezan, svakodnevni, suvoparan, pesnički, plitak, dosadan, običan. Suprotan pridevu “prozaično” je – “poetično”. Prozaičnost je termin koji opisuje neduhovitost, plitkost, suvoparnost u govoru i pisanju i slično. Biti prozaičan znači biti dosadan, plitak, površan ili nezanimljiv.

Ovaj pojam se najčešće upotrebljava kada opisuje književna dela, filmove, muzička dela ili pozorišne komade (predstave). Prozaično, kao termin, opisuje nešto sasvim suprotno od interesantnog, poetičnog i nečega što privlači pažnju.

Takođe, i osobama se daje ovaj pridev, kao karakterna osobina. Tako u tu grupu spadaju one osobe koje ne ostavljaju poseban utisak; koje su bezlične i pored toga što u osnovi mogu biti dobre i kulturne. Međutim, njih karakteriše amorfnost, bezoblični intelekt, dosadnost i slično. Kako osoba može biti prozaična, tako možemo sresti i prozačne brakove, prozaična prijateljstva, prozaične ljubavne veze i slično. Kada se pomene prozaičan brak, uzima se često primer iz dela, odnosno pesma, koju je napisao Laza Kostić – “Santa Maria Della Salute”, a posvećena je zabranjenoj Lazinoj ljubavi prema Lenki Dunđerski (kojoj je pesma i posvećena) i prozaičan brak Laze Kostića i Julije Palanački. Laza Kostić je bio, može se reći, okovan prozaičnim brakom sa Julijom, čime nije bio sretan, a bio je nemoćan da se istim suprostavi. Upravo iz tog ućutkanog bola i nemoći, nastala je i pesma – “Santa Maria Della Salute”, koja se među srpskom poezijom svrstava u tzv. “besmrtne i večne pesme”. Današnjica, nažalost, zbog loših socijalnih uslova življenja, besparice, brzog života i slično, donosi mnogo prozaičnih odnosa, što svakako ne ide u prilog srećnom životu i iskrenim osećanjima. Dovoljno je pomenuti statistiku i istraživanja koja pokazuju kako iz godine u godinu opada natalitet, a povećava se mortalitet, što upravo i dolazi od pomenutih prozaičnih partnerskih odnosa.

Uz pojam “prozaičan” ide dosta sinonima, među kojima su i sledeći: bez dinamike, nezanimljiv, svakidašnji, neuzbudljiv, naporan, jednolik, monoton, bezbojan, rutinski i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije