Prosperirati i prosperitet

Prosperirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči prosperare, koja u prevodu znači – napredovati, uvesti, penjati se ka vrhu, polaziti za rukom i slično, kako se i sam pojam tumači. Upotreba navedenog pojma se najviše upotrebljava u sferama posla i u poslovnim komunikacijama.

Prosperirati znači i avanzovati u određenoj oblasti, tj. kretati se ka većem uspehu od postojećeg.

Čoveku koji je prosperirao uglavnom sve polazi za rukom, uspešan je, napreduje i sve dolazeće prilike mu idu u korist.

Pored oblasti poslovnih komunikacija, pojam prosperirati se može koristiti i u drugim sferama, kao što su – život, zdravlje, ljubav i slično.

Prosperitet generalno podrazumeva stanje uspona, sreće i uspešnog društvenog statusa. Ovaj pojam često može obuhvatati i bogatstvo, kao i mnoge druge faktore.

U budizmu, na primer, prosperitet se vezuje za duhovnost i njen vrhunac. Ekologija takođe, prosperiranje definiše kao stepen od kojeg određena biljna vrsta cveta uzevši u obzir sve okolnosti.

Ekonomija pojam prosperiranja tumači kao uspešan rast i razdoblje društvene faze ubrzanog ekonomskog rasta, a podrazumeva sinonim za tzv. „ekonomski bum“. Ekonomski rast se često smatra neophodnim za ekonomski prosperitet i predstavlja svakako jedan od faktora za meru prosperiteta. Engleski ekonomista Tim Džekson je u svojoj knjizi, 1996, godine polemisao i ukazao na konfliktne odnose između ljudskog blagostanja i ekonomskog rasta i prosperiteta.


Sponzorisano:

Slične definicije