Propedevtika

Propedevtika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči propaideuo, što u prevodu znači – prethodno učenje. Ovaj pojam se tumači i kao – predškolsko, uvodno obučavanje, uvodni kurs za određene naučne discipline kao što su umetnost, nauka, filozofija, medicina itd. Propedevtika tako, ima više značenja u raznim oblastima nauke. Takođe, po jednoj od definicija, propedevtika je, na primer, elementarni (uvodni) predmet na studijama, ako i osnovno pravilo određenog prethodnog proučavanja neke nauke ili umetnosti.

Gledano kroz istoriju, pojam propedevtike je nastao kao tzv. propedevtička diploma, a uvedena je kao jedan od uslova da se utvrdi da li učenik poseduje osnovna znanja koja su potrebna za normalno pohađanje na odabranom smeru studija. Student je, pošto je stekao tzv. propedevtičku diploma, zvanično priman na izabrani smer studija na fakultetu.

Klinička propedevtika na medicini i stomatologiji

Klinička propedevtika predstavlja medicinsku discipline koja se bavi pripremom i osposobljavanjem studenata medicine i stomatologije sa ciljem da nauče kako se dijagnostikuju (utvrđuju) bolesti. Ovaj naziv potiče od dve grčke reči – propaideuo (prethodno učenje) i kline (postelja, krevet).

Propedevtika u religiji

Seminar iz propedevtike od strane Tridentskog sabora uveden je u Rimokatoličkoj crkvi. Ovaj seminar je imao za cilj da kroz održavanje kurseva osposobi buduće student, buduće sveštenike iz Filozofije teoloških oblasti.

Propedevtika u lingvistici

Propedevtika u lingvistici ima za cilj da na lak i jednostavan način omogući studentima osnovna znanja o pravilnom učenju raznih stranih jezika.


Sponzorisano:

Slične definicije