Prolongirati i prolongiranje

Prolongirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinskog glagola prolongere, a u prevodu znači – produžiti, produžavati, odlagati, odložiti. Prolongiranje posledično znači odlaganje, produženje.

Ovaj pojam se koristi u različitim oblastima i temama, a najčešće u ekonomiji (tačnije u bankarstvu), u kojoj se koristi izraz – “prolongirati menicu”, što znači – produžiti određeni plan plaćanja ili pomeriti plaćanje unapred, na određeno vreme.

Prolongiranje otplate kredita, u bankarstvu podrazumeva mogućnost klijenta da kredit refinansira, odnosno da prolongira izmirenje obaveza prema banci.

U bankarstvu se javlja i izraz – “prolongat”, koji se takođe tumači kao produženje otplate zajma. U tom slučaju, klijent zadržava dobar kreditni rejting i izbegava sve dodatne troškove i neugodne situacije.

Takođe, prolongirati kao pojam se koristi i u svakodnevnom govoru, kada se iznosi u kontekstu da se nešto produži i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije