Prohibicija

Prohibicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči prohibere, koja u prevodu znači – zabraniti, a podrazumeva: zabranu proizvodnje, prodaje i upotrebe alkoholnih pića.

Poznato je da je davnih godina u mnogim zemljama, naročito u Kini, Japanu, Islandu i Rusiji pokušavana potpuna zabrana konzumiranja alkoholnih pića. Čak je u pomenutim zemljama i sprovedena prohibicija, koja se nije dugo zadržala.

Specifičnost imaju skandinavske zemlje, koje su tada imale strogu kontrolu uvoza i prodaje alkoholnih pića. Kada je o skandinavskim zemljama reč, u svim zemljama osim Danske, vlada prohibitivna tradicija te stroge kontrole sa ciljem sprečavanja alkoholizma.

Finska je, na primer, zabranom prodaje alkoholnih pića imala za cilj da svoje stanovništvo preusmeri za upotrebom piva i nekih drugih pića sa manjim procentom alkohola u sebi.

Jedna od poznatijih prohibicija je ona koja se desila u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj je zakon bio posebno rigorozan za one koji su se bavili trgovinom alkoholnih pića.

Pokret sprovođenja prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama je započet još sredinom XIX veka, kada se smatralo da su točionice pića – osnov za stvaranje korupcije.

Za vreme I svetskog rata uveden je Zakon o prohibiciji, sa ciljem što većeg iskorišćavanja žitarica u proizvodnji alkoholnih pića, čime bi se smanjila upotreba žitarica u proizvodnji alkoholnih pića. Ovaj Zakon je doveo do povećanja cena alkoholnih pića, a takođe i doveo do većeg razvoja kriminala, što je dovelo do potpunog ukidanja prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Period prohibicije u SAD – u je trajao od 1920. do 1933. godine. Tadašnji predsednik SAD – a, Frenklin Ruzvelt je 23. marta 1933. godine potpisao amandman na akt o prohibiciji (tzv. Kalen – Harisonov zakon) i time dozvolio proizvodnju i prodaju 3,2 piva, odnosno 3,2 % alkohola po težini, što je 4 % zapremine) i lakih vina, te je time ukinuta prohibicija.

Zanimljivo je da su neke države nastavile da sprovode prohibicione zakone, a među njima je i Misisipi, u kome je alkohol zabranjen 1907. godine, a tek je 1966. godine na ovim prostorima ukinuta prohibicija. Misisipi je bio poslednja država koja je ukinula prohibiciju.

Generalno, prohibicija je ostavila izuzetan trag u razvoju industrije piva u Sjedinjenim Američkim Državama, a posle završetka inhibicije, samo polovina pivara je ponovo radila.

U zavisnosti od kulture i navika samog naroda, u skoro svim državama sveta, upotrebu alkohola prati kontrola, samim tim što ona dovodi do velikih poreznih prihoda.

Danas se prohibicija sprovodi striktno samo u nekolicini zemalja, naročito u muslimanskim zemljama, kao što su – Iran, Jemen, Kuvajt, Saudijska Arabija i dr.


Sponzorisano:

Slične definicije