Profilaktika

Profilaktika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči prophylaktikos, što u prevodu znači – smotrenost, predostrožnost, a podrazumeva prevenciju, odnosno zdravstvenu zaštitu u obliku prevencije, tj. preventivnu medicinu. Za prevenciju bolesti, odnosno zaštitu od eventualnih bolesti prepisuju se profilaktički lekovi od strane stručne osobe (lekara), a u stomatologiji je uveden i tzv. profilaktički program sa ciljem prevencije bolesti zuba.

Profilaktika je podeljena u tri grupe, a to su:

  • primarna prevencija
  • sekundarna prevencija
  • tercijalna prevencija

Primarna prevencija obuhvata razvoj sanitarnih sistema ili rekreacionih centara. U socijalnoj zaštiti, ova prevencija obuhvata osnovnu edukaciju i socijalizaciju ljudi, u šta spadaju – osnovno obrazovanje, stručnost, razvoj veština i slično. Sekundarna prevencija obuhvata aktivnosti sa ciljem ranog otkrivanja bolesti, a samim ti mi sprečava napredovanje bolesti i pojavu simptoma. Tercijalna prevencija obuhvata metode koje smanjuju negativne uticaje simptomatskih bolesti, a sve to kroz lečenje i rehabilitaciju.

Individualni profilaktički programi u stomatologiji su jedna vrsta novine sa ciljem kompletne prevencije oralnih oboljenja zuba.

Ovaj program obuhvata sledeće:

  • posetu stomatologu, u šta se uključuje: pregled zuba, određivanje stanja desnih, poliranje i uklanjanje kamenca sa zuba;
  • posetu stomatologu za nedelju dana, u šta se uključuje: kontrola stanja desnih i primena remineralizacijskih pasti u prevenciji karijesa i
  • posetu stomatologu za pola godine (šest meseci), u šta se uključuje: kontrola stanja desnih, uklanjanje kamenca i remineralizacija zuba.

Sponzorisano:

Slične definicije