Profilaksa – značenje i definicija

Profilaksa je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči profylaxis, što u prevodu znači – opreznost, a u medicini predstavlja zaštitu od bolesti, zaštitu zdravlja, preventivne mere u sprečavanju određene bolesti i slično.

Profilaksa predstavlja stručni izraz koji obuhvata skup procedura sa ciljem sprečavanja nastanka neke bolesti. Generalno rečeno, profilaksa obuhvata širok krug medicinskih mera sa ciljem sprečavanja bolesti. Javlja se u gotovo svim sferama medicine i stomatologije.

Profilaksa u medicini

Profilaksa u medicini se poistovećuje sa prevencijom odnosno sprečavanjem neke bolesti, i deli se na: primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju, odnosno profilaksu.

Primarna profilaksa (prevencija) podrazumeva akcije sa ciljem sprečavanja pojave uslova koji dovode do bolesti ili socijalnim problemima. Na primer, u okviru socijalne zaštite, primarna prevencija je vezana za aktivnosti osnovnih edukacija i socijalizacije ljudi (stanovanje, osnovno, napredno i stručno osposobljavanje i drugo). Sekundarna profilaksa (prevencija) se vezuje za aktivnosti koje imaju za cilj rano otkrivanje neke bolesti, a upotrebom profilakse smanjuje se napredovanje i širenje bolesti. Tercijarna profilaksa (prevencija) se vezuje za nastojanje da se spreči ponovo javljanje neke bolesti.

Generalno, u medicini je profilaksa zastupljena u svim njenim delovima. Kod većine hirurških zahvata zastupljena je antibiotska profilaksa u postoperativnom periodu, radi zaštite od eventualne sepse i slično. Antibiotska profilaksa se najčešće koristi, kod ugradnji proteza u ortopediji, kao i drugih stranih tela u organizam (pejsmejkeri i sl.), jer u tim slučajevima može doći do težih infekcija, ukoliko organizam ne prihvati strano telo na adekvatan način, što bi antibiotska profilaksa pomenuto sprečila.
U pojedinim slučajevima, profilaksa počinje neposredno pre hirurških intervencija, a nastavlja se samo 24h posle operacije, ukoliko se otkrije aktivna infekcija. U jednoj privatnoj klinici u Njujorku, dr Gorecki je upotrebio profilatičku primenu antibiotika, kako bi dokazao njenu neadekvatnu primenu, što se ispostavilo kao tačno. Naime, u upotrebi je bilo 17 vrsta antibiotika, a u istraživanje je uključeno 211 slučajno odabranih pacijenata. Neadekvatna primena antibiotika je ustanovljena kod 156 pacijenata, od kojih je njih osam, kao nus pojavu na antibitike, dobilo dijareju. Ovaj primer je potvrdio i to da je u nekim slučajevima neprikladna primena antibiotika, u cilju sprečavanja mogućih infekcija, po svaku cenu.

Profilaksa u stomatologiji

Profilaksa u stomatologiji podrazumeva, kao osnovu redovno održavanje higijene zuba i usne duplje, kao i redovne posete stomatologu, najmanje jednom u šest meseci.

Ovaj termin u stomatologiji obuhvata dugoročno očuvanje zuba sa profesionalnom podrškom stomatologa i individualnim uputstvima za samostalno održavanje zuba. Obzirom na to da postoji preko 500 vrsta bakterija koja borave u ustima čoveka, i pored toga što samo nekoliko desetina vrsta uzrokuje patološke promene, neophodno je imati znanje i sredstva u održavanju oralne higijene zuba.

U stomatologiji je četkica za zube osnovno sredstvo u sprečavanju bolesti, nastanku karijesa i drugih oboljenja zuba. Neophodno je osnovno znanje u korišćenju četkice za zube, a na tržištu postoji veliki broj različitih vrsta četkica, a osnovno pravilo je da bude tvrda i deblja kako bi se očistila sva kritična mesta oko zuba, kao i u samoj vilici (paradentalni džepovi, desni, itd.).
Preporučuje se i upotreba strugača za jezik, koji predstavlja idealno sredstvo za uklanjanje neprijatnog ukusa, a u posebnim slučajevima predstavlja i jedinu terapiju protiv neprijatnog zadaha iz usta. Neprijatni zadah iz usta nastaje od bakterija koje se nalaze u ustima, paradentalnim džepovima, papilama jezika i interdentalnim prostorima. Da bi se rešili neprijatnog zadaha, potrebno je koristiti strugač za jezik najviše dva puta dnevno u pet poteza.
Tečnost za ispiranje usne šupljine je pomoćno sredstvo u higijeni zuba i desnih i sprečava nastanak karijesa, kao i nagomilavanje bakterija u ustima.


Sponzorisano:

Slične definicije