Pretenciozno

Pretenciozno predstavlja termin francuskog porekla, od francuske reči prétentieux, i prevodi se kao – (nešto) uobraženo. U slobodnom tumačenju i govoru, pretencioznost se tumači kada određena osoba otpočne neku radnju, a da nije ni svesna da tome nije dorasla, niti da je za to dovoljno dobra. Takođe, pretencioznost opisuje i situacije kada neko ima nerealne zahteve i ambicije, a da pritom nisu ispunjeni osnovni uslovi za njihovu realizaciju. Tada se kod osobe odaje slika umišljenosti, uobraženosti, razmetljivosti, odnosno – pretencioznosti.

Pretencioznost / pretenciozno ima veliki broj sinonima, koji u osnovi imaju isto ili slično značenje, a to su: nadmen, uobražen, samoljubiv, snobovski, bezobziran, arogantan, neotesan, drzak, ohol, kočoperan, pokondiren, sujetan, osion, narcisoidan, prepotentan, gord, umišljen, hvalisavac, drčan, dominantan, ponosan, željan vlasti i moći, neumeren, neodmeren, onaj koji ima preterano lepo mišljenje o sebi i slično.

Primeri u praksi:

  • Ivan je veoma pretenciozan.
  • Milica je tako pretenciozna, samo misli na sebe.

Sponzorisano:

Slične definicije