Preliminarno

Preliminarno predstavlja izraz (tj. gramatički tumačeno – pridev) koji je latinskog porekla, nastao od latinske reči praeliminarius, što u prevodu znači – uvodni, prethodni. Generalno, ovaj izraz označava nešto što je početno, što je “baš tako” u datom trenutku, ali nema za uslov da ostane tako, već može da se desi, da pretrpi i određene promene. Etimologija same reči, detaljnije gledano, u svojoj osnovi ima – “prag”, koji se metaforički koristi kao “početak”, kako u našem jeziku, tako i u većini drugih jezika.

Kada je u pitanju izraz – “preliminarni projekat”, on podrazumeva idejni projekat, koji tek treba da se razvije, a usput i menja, s’ tim što će njegova osnova ostati nepromenjena. Na fakultetima se često mogu sresti – “preliminarne rang liste”, i one se odnose na (još uvek) ne zaključene rang liste studenata, koji su, na primer, položili ispit, upisali godinu, odnosno u žargonu rečeno – “da li ispod ili iznad crte”. Ove rang liste prethodne konačnim rang listama, koje će ostati nepromenjive. Nailazi se i na termin – “preliminarni dogovor”, koji u suštini označava – tzv. okvirni dogovor između osoba.

Često se u svakodnevnom životu, pre svega u politici, upotrebljava izraz – “preliminarni izbori”, koji podrazumevaju izbore na kojima će se birati kandidati koji će se ispred određene političke stranke takmičiti na redovnim izborima različitog ranga. Preliminarni izbori se nazivaju još i – predizbori i oni su najkarakterističniji za Sjedinjene Američke Države, gde se prvi put pojavljuju početkom XX veka, kao deo progresivnih nastojanja da se suzbije partitokracija, kao i korupcija u tadašnjem američkom političkom sistemu. Čitava svrha pomenutog je bila da se omogući tzv. običnim, ne toliko poznatim i javnim članovima stranke da spreče manipulacije stranačkih ličnosti sa samog vrha, već da se održava i poštuje volja birača. Početkom XXI veka su se preliminarni izbori počeli koristiti i širiti i po evropskim zemljama, od kojih se najkarakterističniji preliminarni izbori dešavaju na području Italije.


Sponzorisano:

Slične definicije