Prejudiciranje i prejudicirati

Prejudiciranje je pojam latinskog porekla, proistekao od latinske reči praeiudicare, što u prevodu znači – unapred o nečemu suditi, unapred imati mišljenje o nečemu / nekome; stvoriti; stvarati; praviti pretpostavke bez realne osnove i slično. Znači da je prejudiciranje osuđivanje nekog ili neče unapred. Takođe, u pravnoj nauci, ova imenica označava i uticanje na presudu ili mišljenje; nanositi štetu nekome; jednim predlogom ostale postaviti u stranu i slično.

Pomenuti pojam se često može sresti i u sferi politike i njenim krugovima, kroz izraze: “prejudiciran ishod pregovora” ili “prejudicirano rešenje nekog spora”. U parlamentu se može naići na izraz: “prejudicirani predlog”, što podrazumeva situaciju da, usvajanjem određenog predloga, svi drugi predlozi nemaju značaj, odnosno – otpadaju. U finansijskom, odnosno bankarskom poslovanju se nailazi na izraz: “prejudicirana menica”, koja podrazumeva menicu kojoj je nestala vrednost, uglavnom zbog zastarelosti ili nepodnošenja protesta na vreme.

Kada određena osoba često ima predrasude o nečemu ili nekome, kaže se da “prejudicira određenu stvar”. Osoba koja prejudicira donosi svoje pretpostavke bez realnih osnova ili činjenica. Ove situacije uglavnom imaju negativan ishod i posledice, a pritom i nanošenje štete drugima, a čak i sebi.

Generalno gledano, prejudiciranje kao pojam ima negativnu konotaciju, jer definitivno nije dobro da se o nečemu ili nekome sudi unapred, bilo da je u pitanju osoba ili situacija i stvar, jednostavno rečeno – “treba sagledati obe strane određene situacije”.


Sponzorisano:

Slične definicije