Poltron

Poltron je termin koji je nastao od italijanske reči poltrone, kao i od francuske reči politron, a označava osobu koja ima osobine i karakter kukavice, odnosno dvolične osobe i ulizice. U francuskom jeziku ova reč označava – kukavicu, čoveka bez hrabrosti, dok u italijanskom jeziku označava lenju osobu sklonu lenčarenju i izležavanju. Obe ove definicije su ispravne, i sastavljene u našem jeziku kao jedna reč – poltron. Sinonimi za ovaj pojam su i: plašljivac, razmetljivac, beskičmenjak i slično.

Poltroni su ljudi koje društvo u najvećem broju slučajeva, ne prihvata. Oni za cilj imaju samo svoju korist, a da bi dobili istu služe se gnusnim načinima – dodvoravaju se svima (posebno nadređenima u poslu), a i onima koje ni ne poznaju.

Ovakvih osoba ima najviše u kolektivima preduzeća, gde je poznato da uvek vlada rivalstvo u hijerarhiji. Oni se ulizuju nadređenima sa jednim osnovnim cijem, a to je – napredovanje u karijeri ili prelazak na neko bolje radon mesto i položaj.

U kolokvijalnom govoru, za poltrone se kaže da su “šefovi ljudi”, jer se nameću vidno nadređenima. Oni uvek povlađuju šefovima, rade ono što i nije u opisu njihovog posla, samo da bi se dodvorili i stekli “lepo” mišljenje. Pojedinim šefovima ova vrsta ljudi odgovara, jer čine sve umesto njih, ali u suštini nije za pohvalu, jer su poltroni mahom dvolične i licemerne osobe, samim tim da sve što čine, čine sa ciljem i u svoju korist. Svojim ponašanjem, poltroni uglavnom iritiraju ostale članove kolektiva.

Kolektiv od poltrona ni u jednoj situaciji ne očekuje solidarnost, već ga izbegava, jer kako se kaže predstavlja “špijuna”. Sve dok postoje nadređenih i predpostavljenih u kolektivima, postojaće i poltrona, koji će nažalost od tog svog ponašanja i uspeti da prosperira. To je neminovno i nažalost često.

Pored pomenutog pojma, javljaju se i ostali pojmovi, sa isti korenom reči i značenjem, a to su: poltronerija (poltronnerie, franc.) i poltronstvo (poltroon, franc.) – plašljivost, kukavičluk, razmetljivost, moć na jeziku.


Sponzorisano:

Slične definicije