Polisendeton

Polisendeton je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: poly, što znači – mnogo i syndetos, što znači – povezan. Ovaj pojam predstavlja stilsku figure, koja nastaje nizanjem veznika, bez gramatičke potrebe. Suprotno od pojma polisendetona je pojam – asindeton.

Polisendeton je opravdan i prirodan kada se upotrebljava, samo ukoliko je u skladu sa doživljajem. Ovom stilskom figurom se pojačava pažnja čitaoca, a ujedno se i ističe motiv, u kome je svaki deo ravnopravan i funkcionalan. U literaturi postoji mnoštvo primera pomenute stilske figure, između ostalih i sledeći:

  • pesma “Balada iz predgrađa”, Dobriše Cesarića:

“I nema ga sutra, ni preksutra ne,

I vele da bolestan leži,

I nema ga mjesec, i nema ga dva,

I zima je već,

I sniježi…”;

  • pesma “Svakidašnja jadikovka”, Tina Ujevića:

“I kosti su mu umorne,

i duša mu je žalosna,

i on je sam i zapušten.

I nema sestre, nib rata,

i nema oca ni majke,

i nema drage ni druga.”;

  • pesma “More”, Josipa Pupačića:

“i gledam more i gledam more zlatno,

i gledam more gdje se k meni penje

i dobro jutro kažem more zlatno

i dobro jutro more more kaže

i zagrli me more oko vrata

i more i ja i ja s morem zlatom

sjedimo skupa na žalu vrh brijega

i smijemo se i smijemo se moru”;

  • deo iz Biblijine – Knjige postanka: “I reče Bog – Neka bude svetlost!. I bi svetlost. I vide Bog da je svetlost dobra. I rastavi Bog svetlost od tame.”;
  • deo iz romana “Na Drini ćuprija”, Ive Andrića: “Čovjek je na njoj kao na čarobnoj ljuljašci: i zemlju prelazi, i vodom plavi, i prostorom leti, i opet je čvrsto i sigurno vezan za kasabu i svoju bijelu kuću.”

Sponzorisano:

Slične definicije