Pejorativ (pežorativ)

Pejorativ (pežorativ), reč tzv. pogrdnica je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči peior, koja u prevodu znači gore ili lošije.

Kada se nešto govori u pejorativnom konteksu, misli se na rečenicu koja svakako ima negativno značenje. U francuskom jeziku se koristi takođe reč – pejorative, koja u suštini ima pogrdno značenje.

Generalno govoreći, pejorativi predstavljaju reči koje u svom kazivanju ostavljaju ružan utisak. Same reči sadrže negativan naboj, predstavljaju podsmeh i njemu se izvrgavaju, sa dozom sarkazma su i te reči su najčešće u ironičnom prenesenom smislu.

Postoje slučajevi, kada se kod pejorative koristi nastavak, kao na primer u rečima – selendra, kožurda, glavurda, ženturača, kućetina i slično, tako da lingvisti ovakve reči vezuju i za augmentative ( uvećanice).

Takođe, tu se mogu naći i umanjenice tj. deminutivi, kao na primer – čovečuljak, junačić, fudbalerić itd.


Sponzorisano:

Slične definicije