Patria

Patria je pojam latinskog porekla, nastao od istoimene latinske reči patria, što u prevodu znači – domovina, otadžbina, rodnu grudu. U pravnom smislu i pravnoj oblasti, javlja se i latinski izraz – patria potestas, što znači – kućna vlast u starorimskim porodicama. To je bila neograničena vlast glave porodice koja je obuhvatala njegovu slobodu o odlučivanju čak i – života i smrti podčinjenog člana porodice.

U literaturi se često nailazi na latinsku poslovicu: “Patria prima cura”, što u prevodu znači – “Otadžbina / domovina / rodna gruda je prva briga”. Kroz ovu poslovicu se opisuje veoma bitna uloga otadžbine u životu svake osobe, naročito muške populacije. Za otadžbinu se ginulo, nije se gubila čast i obraz, ponos je bio otići u vojnike i nikada se nije postavljalo pitanje da li treba braniti svoju otadžbinu. Na osnovu pomenutog, otadžbina je najviše opevana u narodnim pesmama, počev od epskih pesama, pa sve do savremenih rodoljubivih pesama.

Osim pomenutog tumačenja samog pojma patrie, bitno je i pomenuti i to da postoji brežuljak imena Patria, na planini Kozari, u selu Gornji Jelovac i pripada opštini Prijedor. Ovaj brežuljak se nalazi na nadmorskoj visini od 314 m. Ime je dobio od istoimenog pojma, u vreme kada su na ovim prostorima vladali Rimljani. Na Patriji je 1942. godine, tačnije 4. jula, izvršen jedan od proboja tadašnjih partizana i srpskog naroda sa Kozare, od nemačkih okupatora. 1963. godine je na osnovu ovog događaja, na Patriji podignut spomen – trafo, kao znak sećanja i potreba elektrifikacije Kozare. 2009. godine je spomenik naknadno renoviran, i danas ima malo drugačiji izgled. Na spomeniku su uklesani stihovi Dragana Kolundžije, rodom sa Kozare, krajiškog pesnika, koja glase:

“Oni leže pomešani sa zemljom,

pomešani sa vatrom,

pomešani sa istorijom,

vetar je ovde jedini sused i kiša jedina muzika.

Ovo mesto preselili smo u svoje srce i čuvamo uspomenu:”


Sponzorisano:

Slične definicije