Parip

Parip je termin grčkog porekla, a u bukvalnom prevodu znači – miran putnik. Na našem području, parip označava konja, a upotrebljava se i u kontekstu naivne osobe.

Nekada je ovaj pojam prvo asocirao na podvrstu konja, koja je bila veoma poštovana i sama po sebi sposobna. Čak su se ovakvi konji koristili i u najvećim ratovima do sad. Kasnije je pojam asocirao na mladog, ludog i nepromišljenog konja.

Parip pripada porodici sisara, iz reda kopitara, u čijoj grupi su još i magarci i zebra. Po nekim klasifikacijama, ovoj grupi pripadaju i mazge i mule. Paripi su životinje krupnog izgleda, sa velikom glavom i velikim ekstremitetima, krzno im je gusto i kratko, a na vratu, temenu i repu su duže dlake ili griva. Mogu se naći u svim krajevima sveta, a popularni su i među ljubiteljima životinja.

Jedna od najvažnijih uloga paripa je svakako radna uloga. Kako se privreda motorizovala, paripi se u velikoj meri gaje za potrebe različitih vrsta sportova, ali i za potrebe hobija. Međutim, u pojedinim ruralnih sredinama, paripi se još uvek koriste u radne svrhe.

Kao što je pomenuto, paripi se metaforično vezuju i za naivne osobe, za one osobe koje veoma lako poveruju u sve što im se kaže, te ih je lako nasamariti.


Sponzorisano:

Slične definicije