Paradoks

Paradoks je stilska figura, grčkog porekla, nastala od grčke reči paradoxos, što u prevodu znači – neverovatan, protiv očekivanja. Paradoks predstavlja protivrečnu misao ili prividnu besmislicu, odnosno mišljenje koje je protivno opštem mišljenju.

Paradoks uključuje kontradiktorne i međusobno povezane elemente koji postoje istovremeno i tokom vremena su istrajni.

U nauci, paradoks podrazumeva neočekivanu pojavu koja nije u skladu i ne odgovara poznatim činjenicama.

U medicini se javlja termin – “paradoksalna reakcija na lek” i ona je suprotna od onoga što bi se očekivalo od leka.

Paradoks se koristi i sa ciljem da se opišu situacije koje su ironične, te paradoks možda najbolje opisuje rečenica: “Naizgled apsurdno, ali ipak istinito”. Paradoks zauzima važno mesto i u govorništvu, jer se njime postiže veća uverljivost misli, koju govornik iznosi.

Najčešći paradoksi u slobodnom govorništvu su sledeći:

  • Ne može se verovati ljudima, koji nikome ne veruju;
  • Što se više trudite nekoga impresionirati, manje ćete biti impresionirani;
  • Što više imate neuspeha, veća je mogućnost uspeha;
  • Što se više plašite smrti, manje ćete uživati u životu;
  • Što više učite, shvatiće te koliko malo znate (“Znam da ništa ne znam”, Sokrat);
  • Što više trčite za nečim, teže ćete ga stići;
  • Kada je nešto dostupno, manje ćete ga želeti;
  • Što se više trudite da nekoga držite blizu, pre ćete ga oterati od sebe;
  • “Ono što je sigurno je da ništa nije sigurno”
  • “Jedino što je konstantno je promena” itd.

Najstariji, a i najpoznatiji paradoks potiče iz V veka pre nove ere, a smislio ga je Sokrat, čuveni starogrčki filozof, i glasi ovako: “Znam da ništa ne znam”. Pored ovog paradoksa, čuveni su i  matematički paradoksi po kojima je bio najpoznatiji takođe starogrčki filozof, Zenon.

Paradoksi se javljaju i u filozofsko – verskom učenju Zen-budizmu, koji propagira između ostalog i paradoksalne priče – zagonetke.

Paradoksi se javljaju i u religijama. Pa tako u Hrišćanstvu postoji paradoks slobodne volje. Paradoks slobodne volje kaže ako je Bog znao da će Eva pogrešiti, onda Eva nije imala slobodnu volju, ako Bog nije znao, onda Bog nije sveznajući


Sponzorisano:

Slične definicije