Paleontologija i paleontolog

Paleontologija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči paleis, pathos, koja znači – bolest i reči logos koja znači – nauka, a podrazumeva  nauku koja proučava razvoj života. Osobe koje se bave proučavanjem paleontologije, nazivaju se – paleontolozi. Koristeći fosile pri izučavanju, paleontolozi koriste tri bitna elementa. Prvi element je identitet i poreklo fosila, drugi element je životna sredina fosila i treći element je istorija zemlje. Takođe, paleontolozi imaju za cilj da saznaju sve o životu na Zemlji, i iz tog razloga proučavaju sve vrste fosila, i ne fokusiraju se i ne obuhvataju samo vrste dinosaurusa. Najpoznatiji paleontolozi su Edvard Koupa i Čarls Marš iz Amerike.

Paleontologija je prema definiciji nauka koja proučava razvoj života na Zemlji, drevne biljke i životinje koje su zasnovane na fosilima; njihovo postojanje koje je sačuvano stenama. Takođe, pomenuta nauka proučava fosile tela, tragova, odbačenih tela i hemijskih ostataka. Neki od autora paleontologiju smatraju kao nauku koja proučava biljke i životinje, koje su nekada boravile na Zemlji u vremenu praistorije, s’ tim što se neki od tragova i ostataka, i danas nalaze u Zemljinoj kori.

Paleontologija je nastala u vremenu primitivnih ljudi, koji su još i u to doba, fosile smatrali kao ostatke najstarijih organizama, s’ tim što detaljnije proučavanje paleontologije počinje krajem XVIII veka. Može se reći da se paleontologija poklapa sa geologijom, proučavanjem i formacijom stena, sa botanikom, biologijom, zoologijom, ekologijom i svim disciplinama koje proučavaju bića i njihovu interakciju. Paleontologija se kao nauka deli na:

  1. paleozoologiju, koja izučava isključivo životinjske vrste,
  2. paleobotaniku, koja izučava isključivo biljne vrste i
  3. mikropaleontologiju, koja izučava mikrofosile.

Savremeno doba paleontologiju smatra kao nauku koja uključuje više elemenata i pojava, na osnovu čega istražuje i dugoročno fizičke promene geografije i klime na globalnom nivou, njihove uticaje na evoluciju života i reakcije ekosistema na te promene kroz vremenske periode. Takođe, pod savremenim tumačenjem paleontologije spadaju i uticaji na promenu planetarnog okruženja i kako te promene danas utiču i odražavaju se na bioraznolikost.

Na osnovu ovoga, može se zaključiti da je paleontologija multidisciplinarna nauka, zato što koristi znanja i drugih nauka – kao što su – geologija, botanika, zoologija, ekologija itd.


Sponzorisano:

Slične definicije