Aberacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči abberrare, što u bukvalnom prevodu znači – odlutati, dok sam pojam generalno podrazumeva – odstupanje od nečega normalnog. Pojam aberacije se…

Deskripcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči description koja u prevodu znači – opisivanje, prikazivanje. Deskripcija podrazumeva opisivanje i deskriptivnu analizu, a sam pojam se upotrebljava u raznim…

Alternacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči alternation, što u prevodu znači – smenjivanje, odmenjivanje, a predstavlja specifičnu vrstu smenjivanja u lingvistici. Takođe, pojam alternacije se upotrebljava i…

Eshatologija je pojam grčkog porekla, nastao od reči eschator, što znači – krajnji, poslednji i reči logos – što znači nauka, a generalno eshatologija predstavlja učenje o smrti, zagrobnom životu,…

Retencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči retention, što u prevodu znači – zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe. Retencija podrazumeva specifičan proces zadržavanja, a sam pojam se…

Kalifat je pojam arapskog porekla, nastao od arapske reči hhalifah, što u prevodu znači – nasleđe, zvanje, vlast. Kalifat podrazumeva titulu islamskih vlastodržaca koji stoje na čelu islama. U politici…

Itinerer podrazumeva posebnu vrstu putokaza, a sam pojam je latinskog porekla, nastao od latinske reči itenerarium, koja u sebi sadrži reč iter, koja u prevodu znači – put. Još za…

Disperzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči dispergere / dispertio, što u prevodu znači – rasturanje svetlosti. Disperzija generalno podrazumeva specifičnu vrstu razlaganja, odnosno pojavu kada se složena…

Iteracija je izraz latinskog porekla, nastao od latinske reči iteratio, što u prevodu znači – ponavljanje, obnavljanje. Iteracija podrazumeva uzastopno ponavljanje nečega, a predstavlja sinonim za određeni broj ponavljanja nečega,…

Docirati je pojam tj. glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči docere, koja u prevodu znači – proučavati, učiti drugoga. Pomenuti glagol generalno podrazumeva učenje drugog nečemu, žargonski rečeno –…