Falsifikator / falsifikovanje su reči novolatinskog porekla, nastale od glagola falsificare, što u prevodu znači – praviti lažne stvari (novac, diplome, pasoš, isprave i slično), odnosno osoba koje iste pravi…

Ekspoze predstavlja pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči exposé, koja u prevodu znači – izlaganje, a sam pojam generalno podrazumeva specifičnu vrstu izveštaja koja se najviše upotrebljava pri određenim…

Epoleta je pojam francuskog porekla, nastao do francuske reči épauletta, koja se prevodi kao naramenica sa znakom oficirskog čina. Ovaj pojam se najviše upotrebljava u diplomatiji i vojsci, a kada…

Transpozicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči transposition, što u prevodu znači – premeštanje, premeštaj. Pojam se upotrebljava najčešće u svom originalnom obliku, na skoro svim jezicima, a…

Neandertalac (Homo neanderthalensis, lat.) predstavlja vrstu pračoveka, a sam pojam je dobio naziv po dolini Neandertal, u okolini Dizeldorfa, u Nemačkoj. Naime, u toj dolini su pronađeni kosti ove vrste…

Kontekst predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči contextus, što u prevodu znači – određena veza, spoj reči ili smisao. Pojam je ušao u upotrebu u mnogim jezicima u…

Dublet je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči doublet, što se prevodi kao – “dva primerka iste stvari u nekoj određenoj zbirci”, a generalno takođe podrazumeva – dva ista…

Neoklasicizam je jedan od umetničkih pravaca, nastao od grčke reči neos, što znači – nov i latinske reči classis. Ovaj pravac u književnosti dolazi sa Zapada, a oslanja se na…

Rokfeler je termin koji u prenesenom značenju podrazumeva izuzetno bogatu osobu, a potekao je od porodice Rokfeler iz Amerike. Osnivač porodice Rokfeler bio je Džon Dejvison Rokfeler, industrijalac i filantrop.…

Heterogen je pridev grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: heteros, što znači – drugi, različit, drugačiji i reči genos, što znači – rađanje, a opisuje i podrazumeva raznovrstan sastav…