Opskuran

Opskuran je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči obscurus, koja u prevodu znači – mračan, taman. Pridev opskuran označava osobu koja ima tamne i mračne misli, koja je nejasna. Ovaj pridev stoji uz imenicu i ima značenje: mrk, zatvoren i mračan. Takođe, ovaj pojam se koristi i da bi se opisao neko ko je nerazumljiv ili nejasan. Upotrebljava se i za nešto što je izuzetno retko.

Pored ovih tumačenja, opskurno je i ono što je, ili onaj ko je maglovit, potajan, nepoznat i slično. Pojam opskuran se može opisati u sledećim primerima, u rečenicama:

  • “Živeti opskurno” – podrazumeva život u tišini, tj. živeti povučeno;
  • “On je opskuran” – opisuje osobu koja ima mračne i tamne misli;
  • “Profesorka je bila prilično opskurna kada je objašnjavala zadatak” – opisuje nerazumljivost i neodređenost u objašnjavanju.

Imenica opskurant je usko vezana za pomenuti pridev (opskuran) i ona označava tzv. neprijatelja svetlosti, prosvećenosti, napretka i slično.

Opskurantizam, pak, označava nazadnjaštvo, odnosno mržnju koja je usmerena ka napretku. Pomenuti pojam opskurantizma se koristi kada se navodi strah od prosvećenosti, odnosno težnju da se određeno razmišljanje ili napredak spreče, a da se samim tim narod održi u tzv. “mraku neznanja”.


Sponzorisano:

Slične definicije