Opoziv

Opoziv je termin koji se upotrebljava u različitim sferama društva, a najviše u politici, pravu, diplomatiji i ekonomiji. Označava vraćanje, povratak ili povlačenje nečeg na prethodno stanje.

Što se politike tiče, često se može čuti rečenica: “Svi ljudi ispred vlade gde su štrajkovali, tražili su hitan opoziv predsednika države”. U pravnom i političkom kontekstu, opoziv podrazumeva sredstvo pomoću kojeg birači oduzimaju mandate svom predstavniku i pre isteka njegovog mandata. Opoziv je tada povezan sa institutom postojećeg mandata koji treba da osigura podudarnost volje birača i aktivnosti zastupnika. U pojedinim državama, kao što su na primer Kuba i Panama, ustavi imaju pomenute institute.

U pravu i zakonodavstvu se nailazi na termin – “opozivanje poklona od strane poklonodavca” (revocation, lat.), što predstavlja zakonsku mogućnost raskidanja ugovora od strane poklonodavca. Razlozi za opoziv mogu biti – nezahvalnost poklonoprimca, nedostajanje nužnih sredstava za život poklonodavca, razvod ili poništenje braka između poklonodavca i poklonoprimca itd. Kada je reč o opozivu zbog nezahvalnosti, ovde se daje pravo poklonodavcu da raskine ugovor o poklonu i zahteva povraćaj poklonjene imovine. Međutim, zakon prihvata samo teže oblike nezahvalnosti, tzv. kvalifikovane nezahvalnosti. Takođe, pravo na raskid ugovora zbog nezahvalnosti poklonoprimca može prestati smrću poklonoprimca kao i ako prođe jedna godian od dana saznanja za “nezahvalnost”, odnosno deset godina od učinjene “nezahvalosti”. Sudska praksa i zakonodavstvo najčešće uzima rok od tri godine od dana zaključenja Ugovora o poklonu ili nastanka uzroka zbog kojih se traži raskid, s’ tim da sve bude saglasno sa Zakonom, odnosno sa pravilima Građanskog prava.

U ekonomiji, opoziv predstavlja informaciju kojom poslovni partner poništava određeni predlog. U vezi sa tim se javljaju i termini: opoziv ponude, opoziv narudžbine, opoziv ugovora itd. Opoziv vrednosnih papira u ekonomiji obuhvata povlačenje pomenutih papira iz opticaja posle njihovog otkupa. Što se tiče opoziva porudžbine, kupac može da opozove porudžbinu na više načina, a to su – telefonom, faksom i slično, a opoziv će se prihvatiti ukoliko stigne pre porudžbine ili u isto vreme kada i ona.

U diplomatiji se može sresti izraz – “opoziv ambasadora”, što označava povlačenje šefa diplomatske misije sa svoje funkcije.


Sponzorisano:

Slične definicije