Oponent

Oponent je reč nemačkog porekla, nastala od nemačke reči opponiren, koja potiče od latinske reči opponere, a u prevodu znači – protivnik i suprostavljanje nečemu ili nekome.

Pojam oponenta predstavlja osobu koja protivureči, odnosno onu osobu koja zastupa oprečno mišljenje. Takođe, pod oponentom se smatra i osoba koja je protivnik u nekom sporu, ili protivnik na sudu, osoba koja iznosi suprotno mišljenje osobi koja brani doktorsku disertaciju i slično.

Prema generalnoj definiciji, oponent je protivnik, osoba koja oponira. U Rečniku stranih reči i izraza (Anić) oponent predstavlja osobu koja se suprotstavlja nekome, nečemu.

Glagol oponirati znači protiviti se, suprotstavljati se, stavljati prigovore, davati zamerke, pobijati činjenice, osporavati.


Sponzorisano:

Slične definicije