Oksimoron je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: oksys, što u prevodu znači – oštar i reči moros, što u prevodu znači – lud, a u doslovnom prevodu…

Osciloskop je termin latinsko – grčkog porekla (oscilacija i – “skop”) i generalno tumačeći, predstavlja uređaj koji na svom ekranu pokazuje oscilacije naizmenične struje. Sam termin je vezan uglavnom za…

Oligarhija (oligarkhia, gr.) je pojam grčkog porekla, i nastala je od grčkih reči – oligos, što u prevodu znači – malo i arkhê, što znači – vladanje. Oligarhija podrazumeva jednu…

Opereta je pojam koji se koristi u muzičkoj umetnosti, a podrazumeva muzičko delo, odnosno dramsku radnju koja se izvodi na sceni, predstavljena je kroz sviranje, pevanje, glumu i govor. Sadržaj…

Onomatopeja je stilska figura koja podrazumeva podržavanje glasova odnosno zvukova iz spoljašnjeg sveta, putem glasova i drugih jezičkih sredstava, sa ciljem izazivanja što verodostojnijeg akustičkog utiska, kod slušaoca ili čitaoca.…