Nokdaun – značenje sportskog termina

Nokdaun je sportski termin koji se koristi u borilačkim veštinama, konkretno u boksu, kao izraz kojim se označava udarac nakon koga protivnik završava i ostaje propisano vreme na podu ringa. Sam naziv potiče iz engleskog jezika i kovanica je dveju reči: knock- udarac i down- oboriti, baciti na zemlju.

Boks je jedna od najstarijih i najpopularnijih borilačkih veština, inače – olimpijska disciplina. Radi se o borbi u kojoj se nadmeću dva takmičara. Sama borba se odvija pesnicama, u rukavicama, zaštitnom gumom za zube i zaštitnom kacigom na glavi – headgard (samo kada se radi o takmičenjima na olimpijskim igrama, svetskim prvenstvima i svetskom kupu). Borba je podeljena na određen broj vremenskih intervala (tri) koji se zovu runde i traju tri minuta efektivne borbe, između kojih je minut odmora u kome se takmičari povlače u svoj ugao, sa pravom na konsultacije sa trenerom.

Tok borbe kontroliše sudija koji se stara o poštovanju propisanih bokserskih pravila i jedini je, pored takmičara, prisutan u ringu (sudijsku ekipu, inače, čini najmanje tri, a najviše osam sudija, od kojih je jedan vrhovni, dok jedan do dva imaju ulogu merioca vremena. Bitno je da borbu može bodovati isključivo neparan broj sudija). Prostor u kome se odvijaju bokserski mečevi naziva se ring. Reč je o kvadratnom prostoru, omeđenom sa četiri stuba visine 1,40 metara i tri reda konopca, visine 1,30 metara, pričvršćenim za stubove. Pod ringa je napravljen od specijalnih dasaka, presvučenih najpre gumom debljine 1,5 – 1,9 cm, a zatim dobro zategnutom ciradom.

Početak i završetak borbe označava se udarcem o gong. Mesta na telu protivnika, na koje je dozvoljeno plasirati udarce su prednja strana tela, od pojasa nagore, uključujući i lice. Osnovne vrste udarca u boksu su: direkt tj. udarac pod pravim uglom, direktno u odnosu na telo protivnika, aperkat tj. udarac sa pravcem odozdo – nagore i kroše – udarac sa strane.

S´obzirom da je boks fizički vrlo zahtevan sport, mora postojati okvirni, fizički, balans između boraca, tako da su, prema težini, bokseri podeljeni na 12 kategorija. Najlakši takmičari pripadaju tzv. papir kategoriji – isti ne smeju biti teži od 48 kg. Inače, merenje se vrši na decimalnoj vagi, najranije osam, a najkasnije tri sata pre početka meča, s´ tim što se meri potpuno nag takmičar. Sledi tzv. muva kategorija u kojoj se takmiče bokseri težine do 51 kg; bantam kategorija – do 54 kg; perolaka – do 57 kg; laka – do 60 kg; poluvelter – do 63,5 kg; velter – do 67 kg; polusrednja – do 71 kg; srednja – do75 kg; poluteška – do 81 kg; teška – do 91 kg i superteška kategorija, u kojoj se bore takmičari težine preko 91 kg.

Osnovne sudijske komande u boksu su: „stop“ – znak za zaustavljanje borbe;“ boks“- naredba za početak ili nastavak borbe i “brek“- sudijska komanda za razdvajanje takmičara u klinču. „Klinč“ je međusobni položaj takmičara koji onemogućava dalju borbu.

Nokdaun je status takmičara u kome isti nije u mogućnosti, usled iscrpljenosti ili primljenog udarca, da održava ravnotežu te, u potpunosti, celom dužinom tela, ili delom tela dodiruje ring, oslanja se na konopce i nije u stanju da pruži bilo kakav otpor svom protivniku. Nokdaun, po pravilima, postoji i u slučajevima kada bokser, bez krivice protivnika, ispade iz ringa, potpuno ili delimično. Prva sudijska reakcija u slučaju nokdauna je komanda: “stop“, čime počinje odbrojavanje, odnosno faza provere mogućnosti nokautiranog boksera da nastavi borbu. „Stop“ se računa kao prva sekunda u odbrojavanju, zatim, u razmaku od jedne sekunde, sudija nastavlja sa brojanjem, od dva do osam, kada izriče komandu: “boks“- nalog da se borba nastavi. Ukoliko nokautirani bokser ne nastavi meč do deset sekundi, sudija izriče: “aut“. U toku jedne runde, dozvoljena su dva  nokdauna – treći nokdaun u toku runde ili ukupno četvrti u meču, znači i njegov, automatski, prekid. Za vreme trajanja procedure nokdauna, protivnik nokautiranog boksera je dužan da stoji, bez oslanjanja na konopce, u tzv. neutralnom uglu. Jedan od načina kojim sudija vodi meč je javna opomena. U toku meča mogu se izreći najviše tri javne opomene – treća predstavlja automatsku diskvalifikaciju opomenutog takmičara. Ova sankcija se izriče zbog zabranjenih postupaka i zabranjenih udaraca, pre svega.

Boks mečevi se mogu završiti na sedam načina:

  1. na osnovu ostvarenih bodova, nakon okončanja propisanog vremena trajanja borbe,
  2. predajom jednog od takmičara,
  3. pobedom usled obustave meča na osnovu odluke sudije u ringu,
  4. pobedom usled diskvalifikacije jednog od takmičara,
  5. pobedaom nokautom,
  6. pobedaom bez borbe i
  7. borba bez sudijske odluke.

U metaforičnom smislu, nokdaun je stanje izbačenosti iz ravnoteže, stanje bespomomoćnosti, poraza i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije