Neutrofili

Neutrofili (neutrofilni granulciti) su leukociti koji za cilj imaju da štite organizam od bakterijskih i gljivičnih infekcija, kao i mnogih drugih upalnih procesa. Nazivaju se još i mikrofagi.

Neutrofili čine od 50 -70 % od ukupnog broja belih krvnih zrnaca, a veličina ćelije je od 10 – 15 mikrometara. Citoplazma je ispunjena specifičnim granulama, koje su svetlo ružičaste boje, ne boje se na baznim i kiselim bojama. Jedro sadrži više režnjeva (najčešće tri, a ima slučajeva kada sadrži 2, 4 ili 5 režnjeva). Zreli neutrofili e nalaze u krvotoku, ali se njihov razvoj dešava u koštanoj srži.

Neutrofili predstavljaju glavnu komponentu imunog sistema organizma i njihova ćelija je sastavljena od šest razvojnih stadijuma: mijeloblastni, promijelocitni, mijelocitni, metamijelocitni, štapićasti i segmentirani.

Nefunkcionalna su prva četiri stadijuma, a štapićasti i segmentirani samo reaguju na upalu.

Neutrofili spadaju u porodicu polimorfonuklearnih ćelija i spadaju u najbrojniju vrstu belih krvnih zrnaca u ljudskom organizmu.

Mera koja pokazuje broj neutrofila u uzorku krvi se naziva ABN (apsolutni broj neutrofila). ABN se upotrebljava da bi se ustanovilo da li je neko izložen previsokom riziku od raznih infekcija. Za normalnu vrednost ABN-a, uzima se broj koji je veći od 1 500 ćelija/µl. Vrednost ispod 500 ćelija/µl, dovodi do neuropenije.


Sponzorisano:

Slične definicije