Neotesan

Neotesan je pridev latinskog porekla, koji je veoma zastupljen u srpskom jeziku, a objašnjava prepotentnu i arogantnu osobu, koju prate ružni maniri. Pored tih osnovnih osobina, neotesane osobe su i sujetne, narcisoidne, nestašne, bahate i drske. Osnovni sinonim pojma – neotesanost je – grubost.

Najčešći primeri upotrebe ovog pojma su u slučajevima kada majke kritikuju svoju decu ili kada ženske osobe opisuju muškarca koga prati nedolično ponašanje. Neotesane osobe su često drske i bezobrazne, ali je u većini slučajeva neotesana osoba – direktna, jasna i iskrena u iznošenju svojih mišljenja, činjenica ili stavova. Valja istaći da neotesana osoba ne mora biti zla, ona nikome ne želi zlo, niti ima nameru da ikome nanese zlo. Osnovna karakteristika neotesanih osoba je prevelika ljubav prema sebi, pretencioznost I drčnost.

Pomenuti pridev se koristi i kada se govori o drvetu, na primer – “neotesan komad drveta”, i on izgleda grubo, prljavo i ružno.

Sinonimi pojma neotesan su sledeći: bahat, snobovski, ohol, uobražen, umišljen, hvalisav, goropadan, osion, gord, nadmen, drzak, tašt, visokouman, bezobziran, razmetljiv, nepošten, nepouzdan, nestašan, raspušten, deplasiran, neprikladan, grub, naparasit, nedostojan itd.


Sponzorisano:

Slične definicije