Natenane

Natenane je reč, odnosno prilog koji je pretežno zastupljena u kolokvijalnom govoru, a koristi se u želji da se opiše neka određena situacija koja je spora. Samim tim, ova reč znači – polako, bez žurbe.

Sam pojam “natenane” je pojam turskog porekla i koristi se najviše u ruralnim sredinama, a može se sresti i među urbanim stanovništvom i među mlađom populacijom. Etimologija ove reči, iako je u naš jezik došla iz turskog jezika, vuče svoje korene iz persijskog jezika.

Natenane označava i nešto bez uznemiravanja, polako, mirno, potanko, bez uzbuđivanja.

Pomenuta reč se koristi i u značenju da nešto treba da bude detaljno, tačno i precizno (na primer – “Proveriću ta dokumenta kasnije, natenane”), što znači da će osoba naznačenu radnju uraditi precizno i detaljno, bez uznemiravanja.

Takođe, ova reč se može koristiti u značenju – nasamo, bez svedoka, kao u primeru: “Kasnije ćemo pogledati to, nasamo, natenane”.


Sponzorisano:

Slične definicije