Natalna karta

Natalna karta, prema definiciji podrazumeva raspored planeta na nebu, upravo u trenutku rođenja određene osobe. U trenutku nečijeg rođenja planete zauzimaju određene položaje u kućama i znacima pri čemu formiraju određene aspekte koji se kategorišu u pozitivne ili negativne. Natalne karte izrađuju astrolozi. Horoskop, natalne karte i astrolozi nemaju naučnu podlogu. Tekst ispod objašnjava navedni pojam sa nenaučne astrološke strane.

Natalna karta sadrži raspored planeta, ascendant (podznak) kao i desendent, koji predstavljaju okosnicu natalne karte i čime se određuje karakter osobe, ličnosti iste, vrline, mane, sklonosti, talenti, a može okazati i buduće životne okolnosti.

Natalna karta se izrađuje pomoću tačnog datuma i vremena rođenja, kao i geografske dužine i širine nečijeg mesta rođenja. Sam proces izrade natalne karte je jednostavniji u odnosu na njeno tumačenje. U natalnoj karti su ucrtani položaji planeta Sunčevog sistema, polja (kuća) horoskopa i položaj astroloških sazvežđa. U elemente natalne karte spadaju: znakovi zodijaka (zodijačka sazvežđa), planete i astrološke (horoskopske) kuće ili polja.

Natalna karta počinje od podznaka, odnosno od tzv. kuće koja predstavlja podznak i čini zatvoren krug.

Natalna karta se sastoji od 12 kuća i one se odnose na određene životne aspekte:

 • I (prva) kuća predstavlja fizički izgled; predispozicije i ponašanje,
 • II (druga) kuća predstavlja materijalni status,
 • III (treća) kuća predstavlja rodbinske odnose i način razmišljanja,
 • IV (četvrta) kuća predstavlja porodicu i dom,
 • V (peta) kuća predstavlja talente i hobije,
 • VI (šesta) kuća predstavlja posao i radno mesto,
 • VII (sedma) kuća predstavlja partnerske odnose, brak i politiku,
 • VIII (osma) kuća predstavlja seksualni život; testamente; smrt; akcije,
 • IX (deveta) kuća predstavlja religiju, duhovni svet i inostranstvo;
 • X (deseta) kuća predstavlja položaj u društvu, karijeru i profesiju,
 • XI (jedanaesta) kuća predstavlja prijateljske odnose i planove i
 • XII (dvanaesta) kuća predstavlja na psihičko stanje i prepreke koje sleduju u životu.

Za tumačenje natalne karte se vezuju promene položaja Meseca, Zvezda i Sunca koje utiču na raspoloženje pojedinca, kao i negativne i pozitivne aspekte njegovog života. Mesec i Sunce su planete koje najviše dominiraju i utiču na razlike kod različitih horoskopskih znakova i to ustvari predstavlja osnovnu razliku između pojedinaca rođenih u istom znaku.

Svaki horoskopski znak u zodijaku, ponaosob ima svoje karakteristike, ali se i u tome razlikuju detalji, upravo zbog različitog položaja planeta. Zodijak se sastoji od 12 horoskopskih znakova, i on počinje horoskopskim znakom Ovna, a završava se horoskopskim znakom Ribe. Svaki horoskopski znak je postavljen tako da kroz njega prolaze određene planete u određenim vremenskim periodima.

U planete koje se nalaze u natalnoj karti, spadaju sledeće:

 • Sunce (pokazuje osnovne osobine određene osobe, ciljeve i volju, odnosno – skup životnih iskustava),
 • Mesec (pokazuje način doživljaja emocija, odnosno podstiče emotivni doživljaj na pojedinca),
 • Merkur (pokazuje sposobnost određene osobe ka opažanju objekata i svoje okoline – komunikacija, jezik, simboli),
 • Venera (pokazuje povratne informacije u tome šta je dobro a šta ne, ukazuje na naklonost određene osobe ka nekim ljudima)
 • Mars (pokazuje želje i potrebe),
 • Jupiter (pokazuje rast i sposobnost određene osobe da se integriše u društvu, kao i životni put pojedinca),
 • Saturn (pokazuje odgovornost, moral i rast svesti određene osobe),
 • Uran (pokazuje sticanje uvida u dublje nivoe razuma i svesti, kao i umeće sticanja veština iz teškoća u životu),
 • Neptun (pokazuje maštu i ideale određene osobe, kao i prevazilaženje sopstvenih granica) i
 • Pluton (pokazuje promenu i unutrašnji rast, kao i psihološko sazrevanje određene osobe i sposobnost prilagođavanja).

Natalna karta navodno pruža opširne informacije o životu određene osobe i preciznije opisuje detalje koji čine život, uključujući i sam karakter. Takođe, kod pojedinih osoba koje veruju u astrologiju i koje su joj naklonjene, može imati veliki uticaj u donošenju raznih odlukama, naročito na tzv. “životnim prekretnicama”.


Sponzorisano:

Slične definicije