Namćor

Namćor je pojam turskog porekla, proistekao od turske reči nankör, koja se odomaćila i u našem jeziku, a prevashodno označava osobu koja je po svojoj prirodi svađalački nastrojena.

Namćori u svemu nalaze manu, ništa im nije po volji, često se suprostavljaju mišljenjima, iako znaju da nisu u pravu, i ništa im ne odgovara, bilo o čemu da je reč. Često su odbačeni u društvu i prepoznatljivi, jer to svoje ponašanje ne mogu lako sakriti, a prepoznati su kao, jednostavno rečeno – baksuzi. Često se među ljudima može čuti ovaj izraz kada se opisuje karakter određene osobe i po svoj svojoj suštini ima negativnu konotaciju. Od namćora svi beže, ne žele ga u svom okruženju, ne mogu se osloniti na njegovu reč, a još manje se osloniti na njih kao osobe, u raznim životnim situacijama.

Pored ovog izvornog značenja, namćorima se nazivaju i osobe koje su: zakerala, prznice, ograničeni, zadrti, zle naravi, mrzovoljni, baksuzni, loše raspoloženi, licemerni, sa lošim moralnim osobinama i slično. Takođe, pojam namćora ima uz sebe i dosta sinonima, među kojima su i: svojevoljan, bandoglav, nedokazan, krut, svojeglav, uskovid, zatrovan, nepomirljiv, dogmatičan, netolerantan, okoreo, težak, naporan, zaslepljen, zanesen, uskih horizonata, kao mazga, ćoškast, inatljiv, težak za saradnju i slično.

Ruski pisac Dostojevski je davno zabeležio sledeću rečenicu: “Čovek je najistinitiji kada je sam”. Ova rečenica može da se uzme za osnovu o daljoj diskusiji i pitanju, sa potvrdnim odgovorom – “Da li se u svakom čoveku krije mala doza osobine namćora?”. Na primerima iz svakodnevnog života se može zaključiti da u svakom od nas, pomalo, leži “namćor”. Situacije su mnogobrojne, ali izdvaja se na primer, sledeća situacija. Naime, dešava se da domaćini (iz nekih svojih razloga) nerado dočekuju iznenadne goste, i naravno – to ne pokazuju pred njima, već bivaju ljubazni i srdačni, a ustvari, jedva čekaju njihov odlazak. Ove situacije nisu toliko ozbiljne da spadnu u težu kategoriju namoćora, jer u biti nemaju zle namere, već je na pomenutom primeru više to odbrana od konvecionalnosti koja se primenjuje u već narednom momentu.


Sponzorisano:

Slične definicije