Moloh

Moloh pripada mitološkim terminima, potiče iz hebrejskog jezika i označava – kralja. Retko se upotrebljava u svakodnevnom govoru, i u značenju je straha, razora, zle sile ili bilo čega drugog što je negativno. Naime, figurativno značenje moloha je strašna i slepa sila koja zahteva mnoge nevine žrtve (na primer – moloh rata, moloh gladi i sl.).

Termin moloha se metaforički koristi i kada se opisuje stanje nesreće pred Apokalipsu.

Prema mitologiji, moloh predstavlja božanstvo starih Feničana i Semićana. Ovi narodi su izuzetno poštovali Sunce i da bi imali blagostanje, zdravlje i rodnu godinu, oni su žrtvovali prvorođenu decu. Moloh je kod njih predstavljao boga Sunca i rata, a ovaj bog je najviše poštovan kod starih Jevreja.

I Jevreji u Palestini su ovom bogu prinosili ljudske žrtve, kao i prvorođenčad. Ime Moloh se pisalo i kao – Milkom, Milkim i Malik. Astarta je važila za Molohovu pratilju, a obredna prostitucija je predstavljala veoma važan deo ovog božanstva. Grci su Moloha poredili sa Kronom. Kron je ubio svoga oca sa ciljem da preuzme vlast, a potom je pojeo svoju decu, da bi vlast zadržao.

Feničani su bili malobrojni narod, a živeli su na području današnje Sirije i Izraela, između 1550. i 300. godine pre nove ere. Oni su poštovali Moloha kroz seksualne obrede, gde se uključivalo i žrtvovanje dece, odnosno prinošenja dece vatri. Izuzetno su se poštovale ogromne metalne statue čoveka sa glavom bika sa raširenim rukama i one su predstavljale Moloha. Prilikom rituala, vatra bi se ložila u statui ili oko nje. Onda bi bebema stavljane ruke na statuu, a bračni par koji tako žrtvuje svoje prvorođenče, verovao je da tako osigurava sebi prosperitet, blagostanje i zdravlje.


Sponzorisano:

Slične definicije