Milenijum – značenje reči i definicija

Milenijum je vremenski interval koji traje 1 000 godina, tj. 10 vekova. Naziv predstavlja kovanicu latinskih reči „mille“ što znači „hiljadu“ i „annus“ što znači „godina“.

Milenijum može biti bilo koji period od hiljadu godina, ali najčešće se upotrebljava kako bi označio period od 1. do 1000. godine, gde je prva godina ujedno i polazišna tačka na kalendarima. Kako godina počinje 1. januara i završava se 31. decembra, tako i milenijum traje od 1. januara prve do 31. decembra  hiljadite godine. Npr. prvi milenijum počeo je 1. januara 1001. i trajao je do 31. decembra 2000. godine. Drugi milenijum počeo je 1. januara 2001. i trajaće do 31. decembra 3000. godine, a treći milenijum počeće 1. januara 3001. i trajaće do 31. decembra 4000. godine.

Ako se posmatra s religijske tačke gledišta, milenijum ne mora da označava period od tačno hiljadu godina, niti prva godina prvog milenijuma mora da počne 1001. godine. Može počinjati i 1050. godine.

Izračunavanje vremenskog intervala mileniuma

Postoje dve metode za izračunavanje vremenskih intervala: prema tekućoj godini (kada brojanje počinje tokom epohe) i prema protekloj godini (gde brojanje počinje kada se završi epohe). Prvi metod je opšte prihvaćen u svetu, dok se drugi metod koristi u Indiji.

Po gregorijanskom kalendaru, koji se danas najviše koristi, milenijum je definisan brojem 1. Tako svaki vremenski interval počinje brojem 1, a završava se nulom. Ipak, ako posmatramo astronomske kalendare, brojanje mora  početi  nulom. Dakle, prema ovom kalendaru, milenijum počinje x000, a završava se x999. Do debate je došlo već 2000. godine kada se pokrenula rasprava o tome šta je ispravno, da se proslava ulaska u novi milenijum obilježava 2000., kako to nalaže astronomski kalendar ili 2001. godine, prema opšte prihvaćenom gregorijanskom kaledaru.

I stajalište

Teoretičari koji smatraju da se dolazak novog milenijuma treba slaviti na prelazu između 2000. i 2001. godine, svoje tvrdnje baziraju na činjenici da gregorijanski kalendar nema nultu godinu, nego računanje počinje sa brojem 1. Tako prvi period od 1 000 godina počinje od 1. godine i traje do 2000. godine, dok drugi period počinje 1. januara 2001. i završava 31. decembra 3000. godine.

II stajalište

Vodeći se analogijom da decenija počinje s prvom godinom, a završava sa brojem devet, neki teoretičari tvrde da bi isto pravilo trebalo da se primeni i po pitanju milenijuma. Prema tome, prvi milenijum bi završio 31. decembra 1999. godine, a drugi bi počeo 1. januara 2000. godine. Argument više bio je i činjenica da bi ljudima bilo lakše da prihvate da ulazak u novi milenijum slave 31. decembra 2000. godine, kada brojevi na kalendaru formiraju tri nule (000).

Većina je ipak drugo gledište smatrala ispravnijim, pa bi se prema tome kraj prvog milenijuma trebao slaviti u noći između 31. decembra 1999. godine i 1. januara 2000. godine. To, dakle, predstavlja odstupanje od zvaničnog gregorijanskog kalendara, što ne znači da je zvanični gregorijanski kalendar netačan, nego isuviše „pedantan“ kada je ova tema u pitanju.

Kako bi pomirili teoretičare, a pri tom ispunili želju većine, pojedini organizatori proslava ulaska u novi milenijum, odlučili su da ceremoniju održe dva puta – 31. decembra 1999. i 31. decembra 2000. godine.


Sponzorisano:

Slične definicije