Mikstura

Mikstura je pojam latinskog porekla, nastao od istoimene reči – mixture, što u prevodu znači – mešavina, smeša, tzv. bućkuriš.

U hemiji, mikstura predstavlja materijal sastavljen od dve ili više različitih supstanci koje se mešaju. Mikstura se u ovom slučaju odnosi na fizičku kombinaciju dve ili više supstanci koje su pomešane i u obliku su rastvora, suspenzija ili koloida. Miksture mogu biti homogene i heterogene. Homogene miksture su vrsta mešavine u kojoj je sastav ravnomeran i svaki deo rastvora ima iste osobine (na primer, legure i alkohol u vodi). Heterogene miksture su vrste mešavina u kojoj se mogu videti komponente, iz razloga što se sastoje od dve ili više faza.

Jedan od primera miksture je vazduh. Naime, vazduh je homogena mikstura gasovitih materijala azota, kiseonika i manjih količina supstanci. So, šećer i mnoge druge supstance se rastvaraju u vodi da bi se formirale homogene smeše. Homogena mikstura u kojoj postoji i rastvor i prisutan rastvarač, takođe pripada rastvoru. Miksture mogu imati bilo koju količinu sastojaka. Heterogena mikstura je mešavina dve ili više hemijskih supstanci, elemenata ili jedinjenja, kao što su: mešavina peska i vode, mešavina peska i gvožđa, mešavina vode i ulja i slično.

U farmaciji, mikstura predstavlja mešavinu raznih lekova. Pored toga, miksturom u farmaciji se nazivaju i razne kreme, masti, melemi, lekovite paste i slično. Takođe, miksture podrazumevaju i vodene otopine sastavljene od više lekovitih sastojaka. Uglavnom se doziraju na kašičice. U nekim slučajevima mogu sadržati i neotopljene lekovite sastojke kao talog. Miksture su u većem broju slučajeva bistre i blago zamućene, i na njihovom pakovanju uglavnom je naznačeno da “pre upotrebe treba promućkati”.

U muzici, pojam miksture predstavlja orguljski registar za pojačavanje tonova, odnosno mešavinu osnovnog tona, kvinte i oktave ili duodecime. Generalno, miksturom se mogu nazvati i sva alkoholna i bezalkoholna pića koja su međusobno izmešana, te je ovaj pojam dosta čest u svakodnevnom govoru.


Sponzorisano:

Slične definicije