Mentor i mentorstvo

Mentor je termin grčkog porekla, a sam termin ima višestruko značenje – od kojih je najčešće ono kada se misli na vođu, odnosno stručnog savetnika koji je uglavnom vezan za pripremu na primer – magistarskog rada ili doktorske disertacije.

Sam pojam mentora, istorijski gledano, potiče još iz Grčke mitologije, kada su pojam mentora koristili kada se radilo o učiteljima, odnosno osobama koje na svoje učenike prenose iskustvo i znanje. U grčkoj mitologiji za mentora se smatrao Alimov sin i Odisejev prijatelj, koji je štitio Odisejevu ženu Penelopu od prosilaca.

Termin mentora je često prisutan i u školstvu, naročito na fakultetima i akademskim studijama. Naime, mentor od svog prvog razgovora sa studentima upoznaje njegove mogućnosti i želje, na osnovu čega mu pomaže u usavršavanju.

Osnovni zadaci mentora su:

  • podsticanje redovnih sastanka sa studentom
  • spoznaja kapaciteta studenata, kao i oblasti u kojima se student posebno ističe
  • učvršćivanje osećaja poverenja studenta prema mentoru
  • podsticanje studenta za redovno pohađanje nastave
  • podsticanje studenta na slobodno iznošenje ideja
  • pozivanje studenta na određene događaje ili projekte
  • objašnjavanje važnosti određenih oblasti
  • pomaganje student u biranju izbornih predmeta,
  • postavlja nje dovoljno niskih standard, jer će na taj način student napredovati i ostalo.

U svetu je mentorski rad u velikoj meri razvijen kroz mentorske programe namenjene perspektivnim srednjoškolcima ili brucošima, dok je na našem području on razvijen u znatno manjoj meri.

Na osnovu jednog istraživanja Fondacije Bila i Melinde Gejts, koja je sprovedena na srednjoškolcima (njih 1 300), pokazano je da je 52 % učenika koji su bili u mentorskom programu tokom svog školovanja, pokazalo vidno bolje rezultate, u odnosu na one učenike koji su bili van programa.

Širom sveta je popularno tzv. On – line mentorstvo, čiji je cilj da štedi vreme, dok je kao što je već pomenuto, na našem području situacija malo drugačija, jer je praksa mentorstva na prilično niskom nivou.

Takođe, Mentor je ime za jedan američki grad na severnoj obali države Ohajo, u blizini Klivenda.


Sponzorisano:

Slične definicije