Medijum

Medijum je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči medium, koja u prevodu znači – sredina, ono što je u sredini, posrednik i slično. Generalno, pojam ima višestruka značenja na našim prostorima, ali prevashodno sam pojam asocira na osobu koja je posrednik između duhova i ljudi, te im prenosi razne poruke.

Parapsihologija pojam medijuma definiše kao osobu koja je obdarena posebnim darom i koja ima sposobnost prenošenja poruka između živih i mrtvih ljudi. Čitav taj navodni proces se radi pomoću izvesnih situacija u koja spadaju – san, hipnoza ili trans. Veruje se da ljudska duša nadživljava fizičku smrt i postaje neuništiva i večna.

Medijumi koriste nedokazane metode kao što su telekineza, levitacija, radiestizacija, telepatija, percepcija, ekstrasenzore, što im omogućava kontakt između čoveka i duha. Medijum praktikuje to posredovanje u posebno pripremljenim uslovima uz posebne seanse i rituale.

Grčka gramatika medijum objašnjava kao srednje stanje koje se nalazi između radnog i trpnog stanja kod glagola. Takođe, može se sresti i izraz – “medium evun”, koji podrazumeva period srednjeg veka, odnosno vreme do kraja I veka.

U umetnosti se javlja pojam medijuma, u uljanom slikarstvu. Naime, medijumi ovde predstavljaju veziva sa kojima se boja razređuje sa ciljem da se lakše nanosi na podlogu. Takođe, medijumi se koriste i zbog lazurnosti slojeva, za dobijanje sjaja i ostalih efekata. Svojim sastavom, medijumi utiču na optički izgled boje, na njenu konsistenciju i na postupak sušenja.

U materijale koji se najčešće upotrebljavaju za pripremu medijuma, spadaju: balzami, smole, voskovi, eterična ulja, mineralna ulja, masna oksidirajuća ulja itd. Preterana upotreba medijuma može dovesti do uništenja građe slike (prisustvo smole utiče na tamnjenje bojenog sloja, prevelika količina ulja u medijumu usporava proces sušenja, prevelika količina rastvarača smanjuje vezivnu moć itd.). Na tržistu postoje različite vrste medijuma, odnosno već pripremljene mešavine slikarskih medijuma, ali se savetuje da se isti priprema individualno. Postoje rane procedure slikarskih medijuma, od kojih se najčešće koriste sledeće: medijum za lazure, sporo sušeći medijum, brzo sušivi medijumi, srednje sušivi medijumi, univerzalni medijumi i impasto medijumi.


Sponzorisano:

Slične definicije