Lafet

Lafet je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči lauffut, što se prevodi kao – postolje, odnosno krakovi na koje se oslanja top, da bi mu se smanjilo trzanje pri paljenju, tj. kola na kojima je postavljen top.

Ovaj termini ma veliku upotrebu u vojnoj retorici, a prisutan je i u vojnim rečnicima. Glagol “lafertirati” podrazumeva sinonim za : namestiti top na postolje, odnosno lafet. Lafet kao reč se može sresti i u epskoj poeziji, u čijim pesmama se najviše opisuje vojska, borbe i oružje sa kojim ratuje.

Lafeti se danas mogu videti ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu, u Beogradu, kao eksponati. Oni su u ranijim ratovima bili neophodni deo opreme svake vojske.

Lafet ili lafeta je i dio ovesa kod automobila tzv oscilujuće rame. Lafet kao dio ovesa je podložan habanju i kvarovima. Na modernim vozilima lafet se obično kvari nakon 150 000 pređenih kilometara, a sam njegov popravak zavisno od vrste i brenda automobila može koštati i do 200 evra.


Sponzorisano:

Slične definicije