Kurtoazija

Kurtoazija je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči courtoise, što se prevodi i tumači kao – otmeno i lepo ponašanje, viteško ophođenje, posebno prema ženskim osobama, odnosno damama. Takođe, kurtoazija podrazumeva i uglađenost, uljudnost i učtivost. Koren ove reči potiče od francuske reči cour, što znači dvor.

Kurtoazna ljubav

Kurtoazna (dvorska) ljubav je u srednjem veku bila način pokazivanja i divljenja viteške i plemenite ljubavi. Ona je nastala krajem XI veka na dvorovima Akvitanije, Provanse, Šampanje i Burgundije, za vreme Prvog krstaškog pohoda (1099. godine). Na dvor Francuske, potom i Engleske, ideju kurtoazne ljubavi donela je Eleonora od Akvitanije, a kurtoazna ljubav je svoju ekspresiju našla u poeziji trubadura, među kojima je bio i jeda od prvih trubadura – Vilijam IX od Akvitanije (1071 – 1126).

Sam izraz “kurtoazna ljubav” (amour courtois, franc.) je nastao u XIX veku, kada se prvi put i pominje u ovoj formi, a do tada se polemisalo o njegovom poreklu, uticaju i tumačenju. Ovaj izraz je definisan 1883. godine, od strane Gastona Parija, koji u svom članku “Etudes sur les romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette”, tvrdi da je kurtoazna ljubav bila uzor i plemenita veština. Cilj ove ljubavi nije bila seksualno zadovoljstvo, a ni klasična platonska ljubav, već se akcenat stavljao na telesnoj privlačnosti.

Tradicije i pravila kurtozane ljubavi nalaze se i u arapskoj književnosti, u vreme kada je ona padala pod uticaj islama i poezije Andaluzije. Najpoznatije delo koje opisuje kurtoaznu ljubav je svakako “De Amore”, autora Andreasa Kapelana, u kome je opisano umeće ljubavi (ars amandi), iz Provanse, u XII veku.

Godinama proučavajući pomenutu kurtoaznu ljubav, došlo se do sažetka u definisanju iste, i mnogi su se složili da se kurtoazna ljubav sastoji od sledećih faza:

  • privlačnost koja se odnosi na damu i postiže se pogledom (očima),
  • divljenje lepoti dame (iz daleka),
  • damino odbijanje na udvaranje muškarca,
  • žaljenje, čak i prizivanje smrti od strane muškarca, zbog daminog odbijanja,
  • herojska dela koja će zadobiti pažnju dame i
  • tajna i zabranjena ljubav.

Sponzorisano:

Slične definicije