Ksenofobija i ksenofob – značenje pojma

Ksenofobija potiče od grčke reči ksenos, što znači – stranac i fobos, što znači – strah. Pojam ksenofobije podrazumeva strah ili anksioznost prema bilo čemu nepoznatom, odnosno prema strancima i ponekad doseže čak i značenje mržnje prema strancima. Ksenofobija se prvi put u engleskom jeziku pominje krajem 19. veka.

Ksenofobija se zvanično u literaturi definiše kao snažna iracionalna mržnja prema strancima i svim njihovim vrednostima, običajima i navikama. Ksenofobija je sastavljena iz dve osnovne grupe. U prvu grupu spada deo građana jednog društva koji se po nekim osnovama smatraju odbačenim ili izdvojenim. Tu najčešće spadaju nedavni doseljenici u određeno mesto, emigranti i slično. Ovaj oblik ksenofobije uglavnom dovodi do nasilnih reakcija, ponekad sa krajnjim ciljem, kao što je genocid. Druga grupa ksenofobije obuhvata kulturne elemente fobije za koje se smatra da su strani (kultura, jezik itd.). Iako se ni ovaj oblik ksenofobije ne prihvata u društvu ksenofoba, retko dovodi do većih problema među ljudima, kao što su nasilje i slično.

U Oxfordskom rečniku, ksenofobija je definisana kao „strah ili odbojnost, ne samo prema osobama iz drugih zemalja, već i prema drugim kulturama, podkulturama ili sistemima verovanja.“ Termin ksenofobije je 2010. godine, prema jednim od najvećih online rečnika Dictionary.com, proglašen za reč godine. Smatra se da je ovo mesto dobio, zbog celokupne svetske globalne krize, ratova u Iraku, Siriji, Avganistanu, zbog mnoštva izbeglica po Evropi i Turskoj, zbog rasnih sukoba na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, zbog borbe za priznavanjem homoseksualaca itd.

Ksenofobija se tumači ponekad i kao strah od onoga što ne razmemo i što nam je u osnovi strano i nepoznato. Ksenofobičari, umesto da se upoznaju sa nepoznatim, bilo da je u pitanju tuđa vera, kultura, običaji, oni na to gledaju sa dozom odbojnosti ili mržnje. Svakako, ne treba imati fobiju od nepoznatog, već treba pre imati, u ovom slučaju, fobiju od samog neznanja.

Jedan od najrasprostranjenijih oblika ksenofobije je i rasizam. Rasizam ljude deli po biološkim osnovama i na osnovu njih ih vrednuje, iz čega proističe značenje rasizma kao termina. Rasizam, kao jedan od blika ksenofobije podrazumeva uverenje da elementi kao što su rasa, boja kože, vera, jezik, nacionalna pripadnost i ostalo opravdavaju prezir prema određenoj osobi ili grupi ljudi. Samim tim, događa se odvajanje jedne grupe ljudi od druge, sa uverenjem da je jedna bolja i važnija od druge, po svakom osnovu. Suprotna od ksenofobije je ksenofilija, koja obuhvata simpatije i ljubav prema strancima i onome što je strano i tuđe.

Ksenofob predstavlja osobu sklonu ksenofobiji, odnosno osobu koja bezrezervno ima osećaj odbojnosti i mržnje koja se odnosi na sve ono što je strano, bilo da je u pitanju nacija, vera ili navika pojedinog društva. Ksenofob na grčkom jeziku označava tuđinca i strah od njega. Ksenofobi su neprijateljski nastrojeni prema određenoj osobi ili društvu, zaziru od njih ili ih se plaše. Ksenofobi se svesno ograđuju i ne prihvataju strance, odnosno sve one osobe koje su drugačije nastrojene u veri, drugačije nacionalno, ideološki ili seksualno orijentisane, na osnovu čega, za njih, predstavljaju tzv. metu mržnje.


Sponzorisano:

Slične definicije