Kredibilitet – značenje i definicija

Termin kredibilitet je latinskog porekla i potiče od latinske reči credibilitas, što znači – uverenje (credere- verovati). U političkom i privrednom životu, ovaj termin je često u upotrebi u metaforičnom, odnosno prenosnom značenju, kao – stečeni, visok ugled, kreditna sposobnost, dobra reputacija, poverenje u poslovnog partnera, i slično. Drugim rečima, kredibilitet je utisak, odnosno osećaj poverenja i poštovanja koji, svojim radom, ponašanjem i postupcima, izazivamo kod drugih ljudi.

Postojanje kredibiliteta je izuzetno važno u životu ljudi. Poverenje u emotivne ili poslovne partnere, rođake ili prijatelje temelj je, determinanta, na kome se formira ličnost svakog pojedinca. Neko kome u biografiji, recimo, piše – nepouzdan, neveran, nestalan – ne može imati kredibilitet nekoga koga biste poželeli za emotivnog partnera. Ukoliko imate loše iskustvo sa proizvođačem nekog brenda, teško da ćete se odlučivati za kupovinu njihovih proizvoda. Ukoliko se bavite politikom, biraćete za partnera, odnosno stupati u koaliciju sa onima koji dele osnovne društvene vrednosti sa vama, koji poseduju principijelnost u političkom delovanju, na čije se stavove možete osloniti bez sumnje u mogućnost izmene, u skladu sa dnevno – političkim promenama, koji su, jednom rečju – osobe od kredibiliteta. U poslovnim relacijama je, takođe, jako važno ukoliko ste deo tima sa kredibilitetom – takvi pojedinci zrače posebnom, stvaralačkom energijom, koja vuče ceo tim i čini ga uspešnim.

Da bi neko imao kredibilitet, nije dovoljno da je stručan odnosno dobar u svom poslu kao puki izvršilac, potrebno je da je njegov sveukupan odnos prema poslu takav da mu se veruje. Na osnovu svega iznetog, nužno se postavlja pitanje – kako se kredibilitet gradi?

Temelj osobe sa kredibilitetom je ljudski karakter u kome su strogo određene vrednosti koje se ne smeju prekršiti. Druga činjenica, od suštinskog značaja za izgradnju kredibiliteta je integritet pojedinca. Osoba od integriteta sam pravi izbore, stoji iza njih, spreman je da prizna učinjenu grešku i učini sve što je u njegovoj moći da je ispravi.

Kredibilitet se, dalje, ne može doseći bez postizanja zavidnog stepena stručnosti u određenoj oblasti. Suština je u odabiru ključnih, uže specijalističkih oblasti u kojoj težite da postignete kredibilitet, da se vašem stručnom autoritetu veruje. Bitno je, takođe, u komikaciji sa onima kojima je informacija upućena, biti jasan, otvoren, iskren, siguran u nastupu, fokusiran na aktueni problem, odnosno skoncentrisan na sagovornika, zato što se, na otvoren i iskren pristup uvek reaguje sa poverenjem, naročito kada transparentnost uključuje i spremnost da o problemima razgovarate i na temelju ličnog iskustva.

Konačno, jedan od obaveznih elemenata kredibiliteta je profesionalni pristup tj. odnos u okviru koga i svojim izgledom i nastupom izazivate povratne, pozitivne vibracije sagovornika.


Sponzorisano:

Slične definicije