Korifej

Korifej je termin grčkog porekla, koji potiče od grčke reči koryphaios, što u prevodu znači – poglavar, vođa, odnosno – prvi u nečemu. U prenesenom značenju, može se reći da korifej podrazumeva i “najviši deo nečega”.

Pomenuti pojam svoje korene nosi još iz doba popularnih grčkih tuatara, u kojima je korifej predstavljao vođu hora u pozorištima. Danas se, pak, ovaj pojam generalizuje u – “prvaka”, a može označavati i, na primer, prvaka baleta. Takođe, u današnje vreme, korifejom se naziva i osoba koja je, na primer, najbolja u svom poslu i uglavnom je ta osoba i njena struka vezana za oblasti umetnosti ili nauke.

Figurativno izraz se može upotrebiti i za kolovođu, organizatora nečega.


Sponzorisano:

Slične definicije