Konzilijum

Konzilijum je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči consilium, što u prevodu znači – predlog, savet, odnosno – savetovanje, većanje, odlučivaje i slično. Ovaj termin se najčešće sreće u medicinskoj terminologiji, u kojoj se koristi još jedan sličan termin gore navedenom, a to je  – „consilium medicum“, što znači – savet ili mišljenje lekara.

Lekarski konzilijumi, u današnje vreme, najčešće obuhvataju onkološke pacijente. Svi lekarski konzilijumi su u osnovi isti, s’ tim što se neki samo malo razlikuju, i to je uglavnom u „koracima“ izvođenja. Samo lečenje pacijenta se sprovodi uz tim lekara, i sa njihovim konzilijarnim odlukama.

Kada je reč o onkološkim pacijentima (koji su najčešći, na žalost), lekari poštuju svetski priznata onkološka pravila i protokole lečenja. Program samog lečenja se iznosi za svakog pacijenta individualno, što najpre zavisi od postavljene dijagnoze, uz koji ide i neophodan patohistološki nalaz, u kojem patolog opisuje i precizira stadijum bolesti. Konzilijum, zapravo, obuhvata tim lekara različite specijalnosti, i u kome su najčešće: onkolog, radiolog, hirurg ili internista (koji leči pacijenta), patolog i ponekad je tu i jedan lekar specijalista iz druge ustanove. Pacijentima se može zakazati konzilijum pre ili posle operativnog zahvata (ako je on potreban), što zavisi od vrste i toka bolesti svakog pacijenta posebno. Ukoliko je u planu lekara hirurški put lečenja, pacijenti nakon operacije dolaze na konzilijum, zajedno sa obaveznim histopatološkim nalazom (organa na kome se vršila operacija). Histopatološki nalaz je možda jedan od najbitnijih stavki konzilijuma, jer u sebi sadrži završnu dijagnozu, opis eventualnih zahvaćenih delova organa, proširenost bolesti na druge organe i stadijum bolesti. Samo na osnovu histopatološkog nalaza, tim lekara odlučuje o protokolu daljeg lečenja.

Svaka odluka koju konzilijum donese se obavezno zasniva na svetski priznatim protokolima lečenja, standardima i preporukama, naročito kod malignih oboljenja gde su u lečenju uključeni citostatici i hemioterapije. Osnovni cilj svakog konzilijuma je celokupno sagledavanje zdravstvenog stanja pacijenta i donošenje najbolje odluke o daljem toku lečenja, sa što manje nus pojava, jer kada su u pitanju onkološki pacijenti, citostatici koje oni uzimaju su izuzetno jaki, tako da mogu uticati i na zdrave ćelije u organizmu.


Sponzorisano:

Slične definicije