Konsolidacija i konsolidovati

Konsolidacija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči consolidation, što znači – utvrđivanje, učvršćivanje, sređenost. U finansijskom smislu označava pretvaranje državnih dugova u dugoročne zajmove, sređivanje akcionarskog preduzeća smanjivanjem osnovnog kapitala preduzeća. U medicini, konsolidacija podrazumeva zalečenje i izlečenje (rana i slično). Pojam konsolidovati je glagol, od kojeg je nastala imenica – konsolidacija i prevodi se kao – srediti, učvrstiti, zbiti redove, ojačati, ujediniti imanja, sprovesti konsolidaciju, zalečiti rane i slično.

Konsolidacija u preduzetništvu

Konsolidacija generalno predstavlja proces spajanja temeljnih finansijskih izveštaja od strane pravnih subjekata, koji predstavljaju maticu u odnosu na podružnicu. Pravni subjekti koji drže više od 50 % redovnih deonica drugog pravnog subjekta naziva se vladajuće preduzeće, odnosno matica.  Podružnica predstavlja preduzeće nad kojim matica ima 50 % ili više udela. Matica sa svojim podružnicama čini ekonomsku celinu, koja ne predstavlja posebni pravni subjekat i na čijem nivou se pravi konsolidovani finansijski izveštaj.

U ovim slučajevima, konsolidacija se sprovodi da bi se utvrdilo stanje imovine, obaveza, rashoda, prihoda kapitala i finansijskih rezultata svih učesnika u konsolidaciji kao jedne celine.

Osnovna načela konsolidacije su:

  • ekonomsko jedinstvo,
  • kontinuitet u metodi konsolidovanja,
  • jedinstveni rok konsolidacije i
  • jedinstveno procenjivanje politike računovodstva.

Sponzorisano:

Slične definicije