Kondicija

Pojam kondicija je najčešće vezan za dobro zdravstveno i fizičko stanje pojedinaca. Pored toga, kondicija ima veoma kompleksnije tumačenje, i sastoji se od osam osnovnih komponenti. Sve te komponente su podeljene u dve osnovne grupe – grupu vezanu za zdravlje i grupu vezanu za sport (veštine), i u svakoj grupi su četiri komponente kondicije. Prva grupa komponenata je bitna radi vođenja zdravog i funkcionalnog života, dok druga grupa komponenti nije obavezna u svakodnevnom životu, već je stvar izbora, a odnosi se na bavljenjem neke sportske aktivnosti.

Zdravstvene komponente kondicije

Najvažnija u ovoj grupi je svakako kardio-vaskularna kondicija. Mnogo ljudi današnjice boluje od slabe cirkulacije i slabijeg srčanog rada. Kardiovaskularna kondicija se naziva još i – izdržljivost.

Osobe sa slabom kardio-vaskularnom kondicijom se brže zamaraju i nisu u stanju da pojedine aktivnosti rade istim ritmom, kao osobe koje imaju kondiciju, odnosno nisu statični i redovno vežbaju.

Da bi se kardiovaskularna kondicija povećala, za početak je neophodno raditi aerobne vežbe, koje pokreću veliku grupu mišića, uz veći broj ponavljanja, sa ciljem da se pojača cirkulacija i izvežba srce.

U takve aktivnosti spadaju, pored aerobnih (često zvanih kardio) vežbi i – džogiranje, plivanje, vožnja bicikla, brzo hodanje, veslanje i rad sa steperom u teretani. Preporučljivo je da se ovakav vid aktivnosti primenjuje najmanje dva puta nedeljno sa minimalnim vremenom od 20 minuta.  Naravno, pre počinjanja vežbanja, trebalo bi se za savet obratiti lekaru.

Komponente kondicije vezane za sport i veštine

Osnovna veština vezana za ovu komponentu je okretnost. Okretnost predstavlja brže promene pravca kretanja i ona se može izvežbati pomoću specifičnih vrsta vežbi (trčanje “napred – nazad”).

Takođe, veoma bitna je i snaga pojedinca. Snaga predstavlja bržu primenu sile. Da bi se povećala snaga, mora se uzeti u obzir i komponenta brzine u radu.

Takođe, veoma je bitna ravnoteža tela i koordinacija pokreta. U pojedinim sportovima, ravnoteža predstavlja veoma bitan uslov (gimnastika i tenis). Koordinacija pokreta predstavlja sposobnost obavljanja zahtevnih motoričkih radnji u nekom sportu (šutiranje, dodavanje lopte, hvatanje lopte i slično).


Sponzorisano:

Slične definicije