Komutator

Komutator je pojam latinskog porekla, nastao od korena latinske reči commutare i ima još jedan naziv, a to je – kolektor. Oba pojma, koji su sinonimi se koriste u oblasti elektrotehnike i mehanike.

Komutator predstavlja tzv. uređaj kojim se galvanska struja otvara ili zatvara, i u luku koji je zatvoren vrši obrtaje. Pomenuti obrtaji mogu biti periodični, a vrše se u električnom motoru ili generator. Komutator označava strujni menjač, koji na određenoj dinamo mašini naizmenične struje upravlja jednim pravcem. Komutator motorima daje da rade na jednosmernu struju, umesto da rade na naizmeničnu struju.

Komutator predstavlja jedan od najvažnijih delova svakog električnog motora. Elektronički ispravljači, na primer, za razliku od komutatora sastavljeni su od poluvodičkih delova u koje spadaju diode i tiristor. Komutator, naime, pripada mehaničkim ispravljačima električne struje i napona.

Komutator je sastavljen od para (dve) bakarnih kontakata koji su izolovani i polucilindričnog je oblika. Ti bakarni kontakti su pričvršćeni oko izvoda dela koji se rotira i para (dve) ugljenih četkica koje su postavljene na oprugu, pričvršćeni za stacionarni deo električne mašine. Ugljene četkice su napravljene od mekše vrste materijala, i samim tim se brže i habaju, tj. propadaju. One su projektovane tako da se mogu lako zameniti, a tom prilikom nije potrebno mašinu rasklapati. Bakarni kontakti nisu pristupačni, tako da zbog toga nisu ni projektovani tako da se mogu popraviti, ukoliko kojim slučajem dođe do kvara.

Nikola Tesla je patentirao dva komutatora, a to su:

  • U. S. Patent 334823 – Komutator za dinamo električne mašine”, 26. januara 1886. godine i
  • U. S. Patent 382845 – Komutator za dinamo električne mašine”, 15. maja 1888. godine.

Sponzorisano:

Slične definicije