Kolaps

Kolaps je pojam koji se najčešće upotrebljava u medicini, a predstavlja slom, pad – koji je iznenadan, nenajavljen gubitak slabosti, koji je uglavnom praćen gubitkom svesti (sinkopa, lat.). Kolaps spada u krizu svesti, zajedno sa sinkopom (potpunim gubitkom svesti), pri čemu kolaps podrazumeva nagli gubitak i vraćanje svesti posle par sekundi, dok sinkopa predstavlja ozbiljniji zdravstveni problem. U psihijatriji, pod kolapsom se podrazumeva slom i pad motivacija i psihe u ponašanju određene osobe, tj. pacijenta. Medicinski definisano, kolaps spada u “teži oblik akutne vaskularne insuficijencije”.

U širem značenju, i nemedicinskom smislu, kolaps se vezuje i spada u, na primer – raspad određenog društvenog sistema, kolaps u saobraćaju, raspad društvenih funkcija određene organizacije i slično.

Kolaps nastaje kao posledica naglih patoloških promena u funkcionisanju čovečijeg organizma. Klinička slika kolapsa ubraja – slab ili brz puls, pad krvnog pritiska, površno (lako) disanje ili brzo disanje, hladan znoj i znoj u predelu udova, celokupnu slabost organizma i malaksalost. U najčešće uzroke kolapsa spada, pre svega, srčana slabost (nepravilan rad srca, nizak krvni pritisak i slično), kao i psihički poremećaji, manji protok krvi u mozak itd. Kolaps ne izaziva nikakve posledice po organizam i oštećenja, a oporavak pacijenta je brz. Međutim, česti kolapsi mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme (naročito u slučajevima, kada se kolaps desi za vreme sedenja ili ležanja, kada ga prati jak bol u grudima, tahikardija, aritmija srca, otežano disanje, jaka iznenadna glavobolja i slično). Kolaps izazivaju i bolesti, kao što su tifus, kolera, upala pluća, akutni pankreatitis, peritonitis itd. Do kolapsa može doći i u teškom hipovolemijskom šoku (usled obimnog gubitka krvi) ili tokom anestezije.

Na osnovu najnovijih istraživanja, sastavljena je lista najčešćih uzroka kolapsa, u koju se ubrajaju:

 1. nesvestica i vrtoglavica,
 2. sinkopa (gubitak svesti),
 3. dehridatacija,
 4. šok,
 5. jak nadražajni bol,
 6. teška infekcija,
 7. groznica,
 8. sepsa,
 9. poremećaji plućnih funkcija (plućna embolija, pneumotoraks, kolaps pluća),
 10. poremećaji metabolizma (dijabetna ketoacidoza, Adisonova bolest, hipoglikemija),
 11. poremećaji u abdomenu (gastritis, čir, zapaljenja bolesti creva, Chronova bolest, ulcerozni kolitis),
 12. vanmaterična trudnoća,
 13. trovanja (opijatima, lekovima, alkoholom, duvanom) i
 14. kardio – vaskularni poremećaji (infarkt srca, srčane aritmije, srčani zastoj, infarkt mozga, Adam – Štokov sindrom).

Osobe koje dođu u stanje kolapsa su bledog tena i kože, obliva ih hladan znoj, prikrivena je očuvanost svesti, disanje je učestalo i plitko, puls je jedva opipljiv, a krvni pritisak je niži od referentnih vrednosti. Svaki kolaps prate dodatna dijagnostička ispitivanja, a ukoliko se uzrok ne nađe i zaključi se da je kolaps nepoznatog porekla, pažnja se usmerava na dalja ispitivanja, pre svega na rad i strukturu srca, kao i na psihijatrijsku stranu pacijenta. Važno je naglasiti, prvu pomoć usled javljanja kolapsa, koja je pre svega usmerena na: – uklanjanje uzroka koji su doveli do kolapsa, – borba protiv srčanog zastoja i tzv “šok položaj”, u kome pacijentu treba podignuti udove u vis, kako bi se povećao dotok krvi u mozak i gornje delove tela.


Sponzorisano:

Slične definicije