Ko ili šta je portparol

Portparol je termin francuskog porekla, nastao od francuskog glagola portere, što u prevodu znači – nositi i od reči parole, što znači – reč, govor. Generalno gledano, portparol je osoba zadužena da svojim bogatim rečnikom i dobrom retorikom „zastupa“ nekoga (npr. Portparol vlade, portparol suda itd.).

Portparol je govornik, ovlašćeno lice neke vlade koja u njeno ime daje informacije novinama. Ranije se upotrebljavao termin – „glasnogovornik“, danas se češće upotrebljavaju termini: portparol ili PR (Public Relations), odnosno osoba zadužena za kontakte sa javnošću.

Portparoli se najčešće sreću u većim preduzećima ili organizacijama, u kojima je važno da se medijima pružaju prave informacije. Iz tog razloga, jako je bitno da portparol poseduje dobru retoriku, da bude elokventan i slično. Portparol uz stručnu pomoć timova priprema informacije i iste saopštava medijima.

Osnovni cilj portparola je da stvara dobru reputaciju o svojoj organizaciji ili preduzeću kojeg predstavlja. Oni bi trebali biti edukovani iz oblasti komunikologije, da ima široko obrazovanje iz raznih oblasti, među kojima su najvažnije – sociologija, politikologija, organizacione nauke, ekonomija i psihologija. Od izuzetne važnosti je i poznavanje stranih jezika.

Portparol treba biti većinu vremena na raspolaganju predstavnicima medija, kao i da bude pripremljen za sva moguća pitanja od strane novinara. Statistika tvrdi, da najbolji portparoli, dolaze upravo iz sfere novinarstva, iz razloga što oni najbolje znaju kako druga strana funkcioniše. Osnovne pozicije i zaduženja portparola su na prvom mestu, da oni ostvaruju saradnju sa javnošću, zatim – istražuju stavove i potrebe određene ciljne grupe, organizuju javne nastupe, planiraju i naručuju reklame i organizuju komunikaciju sa okruženjem.

U današnje vreme, skoro nijedna kompanija na svetu ne može da zamisli svoje poslovanje bez PR timova i moglo bi se reći da je to donekle postao i trend. Svi ti timovi brinu o njihovoj reputaciji, kontaktima sa medijima i kriznim situacijama. Osnovni zadatak svih tih timova je, povrh svega, da vodi računa o imidžu kompanije koju zastupa.


Sponzorisano:

Slične definicije