Kirbaj

Kirbaj je termin nemačkog porekla, a u naš jezik je ušao u vidu tuđice (iz germanizma). Termin kirbaj je nastao od nemačke reči kirchweih (kirche – crkva, weihe – posveta), koja u prevodu znači – blagoslov crkve ili crkvena slava. Generalno govoreći, kirbaj predstavlja veliku crkvenu svečanost određenog naseljenog mesta.

Svako selo uglavnom ima svoj kirbaj koji proslavlja, a sama svečanost i određeni dan je posvećen svecu koji predstavlja zaštitnika tog mesta. Na taj dan se organizuju velika svečanost i slavlje.

U davnim vremenima, kirbaj je bio popularniji i skoro svako naselje je imalo svoju tzv. proslavu (kirbaj), dok je danas ta tradicija počela da jenjava.

Na dan kirbaja su rođaci, prijatelji i poznanici dolazili iz svog, u mesto koje proslavlja.

Ova svečanost se spremala i po nekoliko dana unapred, a domaćinstva su čak obnavljali nameštaj i renovirali kuće krečeći i slično.

Takođe, znano za kirbaj je da se spremala bogata trpeza, koja je obilovala raznovrsnim jelima i pićem.

Posebno se isticalo crkveno dvorište, kao epicentar događaja. U čast kirbaja, u njemu su se skupljali meštani, kao i gosti, dok bi posle crkve slavlje nastavljano po domaćinstvima.

Tog dana u crkvenom dvorištu su se okupljali prodavci igračaka, slatkiša, postavljane su vrteške, luna parkovi, organizovali su se manji folklorni nastupi, koncerti i slično.

Danas su pojedina mesta i dalje zadržala proslavljanje kirbaja, koji je ostao jedan od najvažnijih događaja u godini. Kirbaj, kao termin se upotrebljava najčešće u Slavoniji, dok se na primer, na području Srbije, ovakva svečanost naziva – proslava.


Sponzorisano:

Slične definicije