Kandelaber

Kandelaber je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči candelabrum, što u prevodu znači – svećnjak (candle – sveća, voštanica). Kandelaber predstavlja vrstu svećnjaka, koji liče na stubove i koji su uglavnom postavljeni u večim halama, dvoranama, hramovima, a čak se mogu naći i u eksterijeru.

Kandelaber je bogato ukrašen veliki svećnjak, oblika stuba sa tri ili više ogranaka za sveće. Kandelaber je pojam koji je ušao u zajedničku upotrebu na svim govornim područjima, kao kolektivni termin.

Tokom XVIII veka se pod istim značenjem koristio i pojam girandole, koji se odnosio i na svetiljke koje su bile uljane, kasnije nazvani i fenjeri. Na području Dalmacije je pod istim značenjem pojam – feral.

Zanimljiva činjenica je da se na prostorima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, pojam kandelabera koristi i u kontekstu drugog imena za predajnike, koji se sastoje od više antena za prenos i širenje sadržaja.


Sponzorisano:

Slične definicije