Kalkulacija i kalkulisanje – značenje i upotreba reči?

Kalkulacija je namerni proces koji pretvara jedan ili više ulaza u jedan ili više rezultata, sa varijabilnom promenom. Termin se koristi u različitim varijantama, od izuzetno definisanog aritmetičkog izračunavanja pomoću algoritama, do npr. izračunavanja strategije na nekom takmičenju ili izračunavanja kolika je šansa za ostvarenje uspešne veze između dvoje ljudi.

Glagol “kalkulisati” znači “računati”, “proračunati”, “proračunavati”, “obračunavati” ili “obračunati”. Može da znači i “odmeriti” ili “odmeravati”.

Reč potiče o latinskog izraza “calx” što bi u bukvalnom prevodu značilo “mali kamen u žičnoj kesi”. Grci su reč “Κάχληκα” upotrebljavali za označavanje kamenčića na abakusu, instrumentu za računanje.

Kalkulacija se koristi u mnogim oblastima života. Na primer, množenje dva broja je jednostavna algoritamska kalkulacija. Koristi se u finansijama kao knjigovodstveni metod kojim se dokumentuje formiranje prodajne cene kao i npr. evidencija ulaza robe u magacin nekog preduzeća. U tom slučaju predstavlja složen algoritamski proračun. U statistici se koristi za procene mogućih rezultata npr. izbora ili anketa javnog mjenja. Rezultati ovakvih istraživanja su relevantni, ali ne i upotpunosti tačni.

Dakle, u zavisnosti od oblasti u kojoj se upotrebljava kalkulacija znači izračunavanje, sračunavanje ili proračunavanje, te predračun ili proračun, tj. izračunavanje svih elemenata proizvodne ili prodajne cene neke robe ili usluga. U  prenesenom značenju kalkulacija označava nameru, plan ili kombinaciju.

Kalkulacija u računovostvu

Da bi se došlo do konačne prodajne cene nekog artikla, ekonomisti koriste kalkulaciju cene. Kalkulacija cene vrši se po formuli: nabavna cena + troškovi nabavke artikla + trgovačka marža + PDV. Ako bi se kalkulacija posmatrala kao spisak kalkulacija cena nekoliko artikala koji su određenog dana nabavljeni od određenog dobavljača,može se reći da se taj spisak sastoji od naziva artikala i njihovih nabavnih cena, količine koja je nabavljena, marže, prodajne cene i ostalih podataka.

Razlikuju se tri grupe kalkulacije koje se razlikuju po podacima koji se na njima nalaze:

  • kalkulacija kojom se evidentira roba koja je nabavljena na domaćem tržištu
  • kalkulacija kojom se evidentira nabavka robe iz inostranstva
  • interna kalkulacija (unutar preduzeća).

Kalkulacija obično sadrži sledeće podatke: datum i broj kalkulacije, naziv dobavljača, troškova po kalkulaciji do granice (za robu koja se nabavlja u inostranstvu), carinski i srednji kurs(za robu nabavljenu na inostranom tržištu; spisak artikala koji ulaze u skladište.

Kalkulacija u ostalim oblastima

Političke partije tokom predizbornih kampanja definišu ciljnu grupu birača kojima se obraćaju. Predstavljaju programe, ciljeve, te načine na koji planiraju to da realizuju. Ipak, pojedine informacije ne dele s potencijalim biračima do određenog momenta, recimo do samog finiša kampanje, kako bi postigli što bolji izborni rezultat. Pri tome se polazi od pretpostavke da će te nove informacije promeniti ili učvrstiti stav glasača da izaberu baš njih.

Ovim terminom se u poslednje vreme vrlo često služe i sportski novinari kada izveštavaju o rezultatima sportista na velikim takmičenjima. Sportisti ponekad kalkulišu kako bi izbegli nezgodnog protivnika na terenu. U ekipnim sportovima kalkuliše se iz istog razloga. Na primer, na svetskom prvenstu u košarci, gde se prvo igra grupna faza u kojoj se četiri-pet ekipa bori da pređe u drugu fazu u kojoj će se ukrstiti s onim timovima iz drugih grupa koji prođu dalje. Da bi izbegli da se u ranoj fazi takmičenja suoče s rivalom koji bi ih mogao izbaciti iz takmičenja, ekipe ponekad odluče namerno da izgube kako bi dobili lakšeg protivnika u drugoj fazi.

Iako kažu da u ljubavi nema mesta za kalkulaciju, nije redak slučaj da osobe odluče da na početku ljubavne veze prvo “izvide situaciju”. Tada svoje osećaje i namere ne otkrivaju parneru, nego ih sakrivaju čekajući njegov potez. To se, u žargonu, takođe naziva kalkulacijom.


Sponzorisano:

Slične definicije