Komutator je pojam latinskog porekla, nastao od korena latinske reči commutare i ima još jedan naziv, a to je – kolektor. Oba pojma, koji su sinonimi se koriste u oblasti…

Korifej je termin grčkog porekla, koji potiče od grčke reči koryphaios, što u prevodu znači – poglavar, vođa, odnosno – prvi u nečemu. U prenesenom značenju, može se reći da…

Kakofonija je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči kakophōnia, a označava – neskladnost zvukova, odnosno disharmoniju. Kakofonija u lingvistici podrazumeva skup glasova koji loše zvuče, odnosno, stručno rečeno –…

Kolporter je pojam francuskog porekla, koji se na našem jeziku i u konverzaciji označava kao ulični prodavac (koji se uglavnom bavi prodajom sitnica – novina, knjiga i slično). Takođe, ovaj…

Kulinarka je na našim prostorima, sinonim za kuvaricu, s’ tim što u ovom imenovanju iste, kulinarka se definiše kao osoba ženskog pola, koja pored svog umeća kuvanja, ima u sebi…

Konzilijum je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči consilium, što u prevodu znači – predlog, savet, odnosno – savetovanje, većanje, odlučivaje i slično. Ovaj termin se najčešće sreće u…

Termin “kvazimodo” je sinonim za krajnje ružnu osobu, tzv. nakazu i rugobu. Sam termin je prihvaćen u društvu  na osnovu romana “Zvonar Bogorodičine crkve”, pisca Viktora Iga, u kome je…

Kolimator (kollimator, nem.; colimateur, franc.) predstavlja mali durbin za podešavanje linije kolimacije drugog durbina na kojem je pričvršćen. Napravljen je od apsorbirajućeg materijala, koje je uglavnom – olovo ili volfram).…

Kolumna je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči columna, što u prevodu znači – stub, novinski stubac ili stubac u knjizi stalna novinska rubrika jednog autora, a u anatomiji…

Kurziv je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči cursus, i u tipografiji predstavlja tip slova (tj. font), koja su udesno nakošena i nagnuta, odnosno izgledaju kao da su rukom…